X Close

วีดีโอ อสังหาฯ ฝ่าวิกฤตโควิด 19

TERRABKK รวมพลังอสังหาฯ 5 ภูมิภาค ฝ่าวิกฤตโควิด 19 คุณ ภัทร ภัทรธราดล "ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และคอลัมนิสต์ TerraBKK"

Apr 27, 2020

TERRABKK รวมพลังอสังหาฯ 5 ภูมิภาค ฝ่าวิกฤตโควิด 19 คุณ ภัทร ภัทรธราดล "ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และคอลัมนิสต์ TerraBKK"