X Close

วีดีโอ สัมภาษณ์ผู้บริหาร

TERRA INTERVIEW : เกชา ธีระโกเมน ปฏิวัติวงการออกแบบไทย “Biophilia” แนวคิดการออกแบบที่ช่วยบำบัดความเครียดของมนุษย์

Mar 19, 2020
ถึงเวลาหรือยัง ที่ประเทศไทยต้องปฏิวัติวงการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ทำความรู้จัก แนวคิด ไบโอฟิลเลีย (Biophilia) เปิดใจ “เกชา ธีระโกเมน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีอีซี – ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด วิศวกรที่ปรึกษางานออกแบบอาคาร ประสบการณ์กว่า 44 ปี หนึ่งในผู้ออกแบบอาคาร ที่เชื่อว่า “Biophilia” คือ แนวคิดการออกแบบที่ช่วยบำบัดความเครียดของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
X Close