Review : เปิดห้อง “แฟลตดินแดง แปลงจี” น่าอยู่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบ

Jan 13, 2022

รายละเอียด

Review : เปิดห้อง “แฟลตดินแดง แปลงจี” น่าอยู่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบ 
รับเกียรติจาก คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมพูดคุย และพาเยี่ยมชม แนวทางการพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (อาคารแปลงจี) – พื้นที่แฟลตดินแดงเดิมที่ได้รับการพัฒนาใหม่จากตึก 5 ชั้น เป็นอาคารสูง 28 ชั้น พร้อมเพิ่มระบบสาธารณูปโภค ให้น่าอยู่อาศัย มีความปลอดภัย และที่สำคัญได้ทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติโดยตรง ทำให้ได้รับค่าเช่าถูกมาก 

สิ่งที่การเคหะพยายามสร้างไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยใหม่แต่การเคหะต้องการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในโครงการเก่าด้วย ซึ่งการเคหะแห่งชาติ จะมีแนวทางในการรับคืนอาคารเช่าจากบริษัทเอกชนกลับมาบริหารเอง มีเป้าหมายรับคืนอาคารเช่าจากบริษัทเอกชนจำนวน 60 สัญญารวม 32,632 หน่วย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้ครบภายใน 31 ธันวาคม 2565

ขอเชิญชวนให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารเช่า เข้ามาทำสัญญาตรงกับการเคหะแห่งชาติ และประชาชนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง การเคหะแห่งชาติยังมีโครงการอื่น ๆ ให้ท่านเลือกได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1675

 #การเคหะแห่งชาติ #การรับคืนอาคารเช่า #เคหะสุขประชา

สัมภาษณ์ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

X Close