กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 7,637,121 ฿ 40,143 ฿/month
Range : 5,295,000 - 12,330,500 ฿ 24,500 - 60,000 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 7,650,000 ฿ 39,000 ฿/month
Range : 5,950,000 - 9,025,000 ฿ 30,750 - 59,000 ฿/month
X Close