กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 10,177,848 ฿ 36,703 ฿/month
Range : 6,912,500 - 15,375,000 ฿ 25,000 - 50,000 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 10,787,500 ฿ 39,738 ฿/month
Range : 7,875,000 - 17,650,000 ฿ 25,000 - 50,000 ฿/month
X Close