กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 8,844,780 ฿ 34,231 ฿/month
Range : 5,329,050 - 13,442,500 ฿ 23,500 - 45,000 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 8,383,333 ฿ 27,750 ฿/month
Range : 7,675,000 - 13,900,000 ฿ 23,250 - 50,000 ฿/month
X Close