กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 8,396,405 ฿ 38,656 ฿/month
Range : 5,075,000 - 13,442,500 ฿ 24,500 - 60,000 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 8,185,000 ฿ 34,333 ฿/month
Range : 5,950,000 - 10,990,000 ฿ 25,000 - 53,000 ฿/month
X Close