กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 9,813,095 ฿ 38,374 ฿/month
Range : 6,050,000 - 15,850,000 ฿ 25,000 - 52,750 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 10,400,000 ฿ 31,325 ฿/month
Range : 6,750,000 - 16,725,000 ฿ 25,000 - 44,000 ฿/month
X Close