รีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์คืออะไร?

การขอสินเชื่อจากธนาคารใหม่ เพื่อปิดหนี้ของสินเชื่อเดิม ทำให้ได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ผ่อนชำระต่อเดือนน้อยลง ผ่อนหมดเร็วขึ้น เหมาะกับผู้ที่ผ่อนชำระมามากกว่า 3ปี ถึง 5ปี ตามที่สัญญากู้ระบุ และต้องการลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลง

ค้นหาโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน

สำหรับผู้ที่ผ่อนชำระ มากกว่า 3-5 ปี ตามสัญญากู้

ที่อยู่ที่สะดวกให้ติดต่อ

 

 

หมายเหตุ TerraBKK เป็นเพียงช่องทางในการนำส่งข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง finstreet