สินเชื่อบ้านคืออะไร?

เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารเพื่อนำมาซื้อบ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้า ทาวน์โฮม โดยผู้กู้ต้องนำที่อยู่อาศัยที่จะซื้อมาจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม

ขอสินเชื่อบ้าน

X Close