รายงานวิจัยอสังหาริมทรัพย์ เศรษฐกิจ โดย TerraBKK

นโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ 2566

นโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการ...

โอกาสฟื้นตัวของอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อต่างชาติ 2566

โอกาสฟื้นตัวของอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อต่างชาติ โดย Mr.Simon Lee ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Angel Real Estate Consultancy

แนวโน้มตลาดการเงินโลกและเศรษฐกิจจีน กับโอกาสการเติบโตของไทย 2566

แนวโน้มตลาดการเงินโลกและเศรษฐกิจจีน กับโอกาสการเติบโตของไทย โดย คุณวรุตม์ พรหมบุญ Managing Partner, Bondcritic

...

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกกับโอกาสการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย 2566

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก กับโอกาสการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย โดย ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

...

แนวโน้มอุตสาหกรรมเกิดใหม่ และโอกาสการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

แนวโน้มอุตสาหกรรมเกิดใหม่ และโอกาสการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดย คุณอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Prospect RE...

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ 2566 - คุณสุมิตรา TERRABKK

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ 2566

...

ประสบการณ์ใน Metaverse กับอสังหาริมทรัพย์ - Brand Series 2022

Metaverse เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคสามารถเติมเต็มจินตนาการของพวกเขา สามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง และแสดงออกถึงรูปแบบที่แตกต่างอ...

พฤติกรรมผู้บริโภคกับแนวคิด “GOOD HEALTH AND WELL-BEING” - Brand Series 2022

แม้โควิด-19 จะมีความผันผวนอยู่ แต่ด้วยสถานการณ์ที่เบาบางลง ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ซื้อมีพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ...

พฤติกรรมการซื้อบ้านของคนไทย 2565 - Brand Series 2022

ผลวิจัยชุดนี้จะเป็นข้อมูลสะท้อนความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มที่อยู่อาศัย เพื่อให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ม...

เปิดนโยบายด้านการเงินและคาดการณ์เศรษฐกิจไทย

เปิดนโยบายด้านการเงินและคาดการณ์เศรษฐกิจไทย โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

...

ปัจจัยแวดล้อมตลาดที่อยู่อาศัย

ปัจจัยแวดล้อมตลาดที่อยู่อาศัย โดย สัมมา คีตสิน อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

...

Fixed Income Strategy : Chinese Property Sector

Fixed Income Strategy : Chinese Property Sector โดย วรุตม์ พรหมบุญ Managing Partner, BONDCRITIC

...

กระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเงินโลก

กระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเงินโลกโดย ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

...

ข้อคิดเห็นบางประการ เรื่อง ภาษีลาภลอยกับอสังหาริมทรัพย์

ข้อคิดเห็นบางประการ เรื่อง ภาษีลาภลอยกับอสังหาริมทรัพย์

...

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ช่วง COVID-19

ผลวิจัย "ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ ช่วง COVID-19"

...

ผลประมาณการเศรษฐกิจไทย รอบไตรมาสที่ 3/2564

“เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.3 ต่อปีเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาด ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มต้นใน...

นโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์...ระหว่างการระบาด Covid-19

นโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์...ระหว่างการระบาด Covid-19 ร.ศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ สถาปัตย์จุฬาฯ พค.2564

...

ผลประกอบการบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 1 ปี 2564

รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไตรมาส 1 ปี 2564

...

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2563

รานงานเศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2563 ที่มีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนจากภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีความเช...

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2563 ทุกภูมิภาคมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าโดยมีเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งสอดค...

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในแต่ภูมิภาค ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ที่ส่งผลให้แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาค ...

“กฎหมายใหม่” ที่ผู้ประกอบการอสังหาฯสูงวัย...ต้องรู้

“กฎหมายใหม่” ที่ผู้ประกอบการอสังหาฯสูงวัย...ต้องรู้...

“หัวหิน” ศักยภาพเมืองท่องเที่ยวที่น่าลงทุน

หัวหิน เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก แต่ในความเป็นจริงแล้ว นอกจากเป็นเมืองของการท่องเที่ยวแล้ว หัว...

Safe Haven: How Thailand Outperformed Other Countries in Combating COVID-19.

Thailand has become one of the lowest risk countries for the CoVID-19 pandemic and has positioned itself as a solid example of how to successfully com...

Thailand Silver economy integration&upgrading after Covid-19 crisis

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่คา...

การออกแบบสังคมสูงวัย และเศรษฐกิจของสังคมสูงวัย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบ แล้ววันนี้ประเทศไทยมีความพร้อม และมีศักยภาพมากแค่ไ...

สร้างตราสินค้าให้ยิ่งใหญ่ในยุค 5G

ในภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มชะลอตัว การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดแม้ในยาม...

พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปรายละเอียดพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นสำคัญ วิธีการบังคับใช้ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...

พฤติกรรมการซื้อบ้านของคนไทยยุค 4.0

Terra Research ได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบ้านของคนไทยในยุค 4.0 เพื่อดูว่าคนไทยในแต่ละช่วงอายุ, ระดับรายได้ มีความคิดเห็นต่อการซื้อบ้านอย...

ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เมืองท่องเที่ยว เชียงใหม่-ภูเก็ต-ชลบุรี

TerraBKK Resrach จัดทำข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี ประกอบด้วยข้อ...

อสังหาริมทรัพย์ผ่านมุมมองด้านการคลัง

สรุปประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 7 เดือนแรกปี 2562 และคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2562 ผ่านมุมมองด้านการคลัง...

วิกฤติเศรษฐกิจ เกิดจาก Real estate จริงหรือ?

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เติบโตอย่างมากในช่วงปี 2530-2539 เนื่องจากผู้ประกอบการมีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ราคาอสังหาริมทร...

ภาพรวมอสังหา 2562 กรุงเทพและปริมณฑล (มกราคม-สิงหาคม 2562)

สถานการณ์อสังหา ปี 2562 กรุงเทพและปริมณฑล จากฐานข้อมูล TerraByte พบว่า ตลาดอสังหาคอนโดมิเนียมและแนวราบมีการปรับตัวลดลง ผู้พัฒนาอสังหารายต่างๆเปิดตัวโค...

เม็ดเงิน ODI จีน ขับเคลื่อนโลก เพื่อใคร ?

ไม่แปลกใจ หากตัวเลขการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Overseas Direct Investment: ODI) ของกลุ่มประเทศชั้นนำของโลก จะมีแนวโน้มลดลง จากผลกระทบภายใต้ภาวะเศรษฐกิ...

ทำไม "จีน" ดึงดูดการลงทุนต่างชาติ (FDI)

ด้วยขนาดเศรษฐกิจของประเทศจีน ความต้องการด้านเงินทุน, เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเพื่อยกระดับประเ...

สาเหตุที่จีนต้องสร้าง "new paradigm of globalisation”

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ดูเหมือนอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ประเทศจีนได้ก้าวขึ้นมาอยู่ชั้นแนวหน้าที่สหรัฐอเมริกาเองก็ยังต้องกลัว TerraBKK Research จับประเด็...

แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ทรงพลังปี 2018

เผยผลวิจัย “แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ทรงพลังปี 2018” ฉายภาพพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบการ และ...

สรุป สถานการณ์อสังหา ปี 2561

สรุป สถานการณ์อสังหา ปี 2561 จากข้อมูลสถิติ เครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย Terrabkk Research พบว่า มูลค่าการซื้อขายที่ดินและส...

คอนโดมิเนียมปล่อยเช่า ทำเลไหนมี demand?

จะหาซื้ออสังหาฯเพื่อปล่อยเช่าซักที่หนึ่ง หลายคนมักเกิดคำถามคือ แล้วจะซื้อทำเลไหนถึงจะมีคนเช่า? รู้ได้อย่างไรว่ามี Demand ซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะดูว่าใน...

ภาพรวมตลาดสำนักงานปล่อยเช่า

ทีมงาน TERRABKK RESEARCH ได้เก็บข้อมูล อาคารสำนักงานให้เช่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอดีตโดยพบว่าการเติบโตของตลาดอาคารสำนักงานให้เช่า มีการ...

การเติบโตของตลาดผู้สูงวัยในไทย

ประไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในปี 2547 และจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสูดยอดในปี 2574 โดยประชากรอายุ 65 ปี จะมีสัดส่วนถึง 20% ของประชากรทั้งหมดเลยที่เด...

CPN อยู่รอดยังไง? ท่ามกลางพายุ Shopping Online

สถานการณ์ศูนย์การค้า CPN ขนาดพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเช่าพื้นที่กลับลดลง และ ศูนย์การค้าเปิดใหม่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กลับเปิดตัวด้วยอัตรากา...

นักท่องเที่ยวต่างชาติใด เที่ยวไทยเยอะสุด?

ต้องบอกว่า "การท่องเที่ยว" เป็นหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยที่ พูดไป นักท่องเที่ยวต่างชาติใดก็ร้องอ๋อ เพราะบ้านเรามีพร้อมทั้ง ภูเขา ทะเล น้ำตก อาหารอร่อ...

X Close