Exclusive talk: มิติใหม่การพักอาศัยอาคารเช่า การเคหะแห่งชาติ สู่การพัฒนาอย่างยั่นยืน

Dec 24, 2021

รายละเอียด

Exclusive talk: มิติใหม่การพักอาศัยอาคารเช่า การเคหะแห่งชาติ สู่การพัฒนาอย่างยั่นยืน

เจาะลึกประเด็นสำคัญ กับ คุณ ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ถึงแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ผ่านการรับคืนอาคารเช่าจากภาคเอกชน เพื่อนำมาบริหารจัดการเอง ส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐฯ ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ปรับลดค่าเช่าให้ถูกลง เหลือเพียง เดือนละ 999 บาท เท่านั้น .

และ “โครงการเคหะสุขประชา” ภายใต้การดำเนินงานของ “บมจ. เคหะสุขประชา” อีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาอสังหาฯ ยกระดับเศรษฐกิจในครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในชุมชน เข้าไปช่วยเหลือทั้งด้าน “ที่อยู่อาศัย” และ “ที่ทำกิน” สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว . ขอเชิญชวนให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารเช่า เข้ามาทำสัญญาตรงกับการเคหะแห่งชาติ และประชาชนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง การเคหะแห่งชาติยังมีโครงการอื่น ๆ ให้ท่านเลือกได้ตามความเหมาะสม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1675 .

#การเคหะแห่งชาติ #การรับคืนอาคารเช่า #เคหะสุขประชา

สัมภาษณ์ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

X Close