X Close

วัคซีนเศรษฐกิจ กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์โค้งสุดท้ายปี 2564

Oct 05, 2021

รายละเอียด

สัมมนา “วัคซีนเศรษฐกิจ กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์โค้งสุดท้ายปี 2564” .

วิทยากร

คุณสุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์คอนซัลติ้ง จํากัด - ผลงานวิจัยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ - ภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ ปี 64 ข้อมูลวิจัยจาก TerraByte Application

ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บล.ไทยพาณิชย์ - จุดเปลี่ยนการลงทุนในช่วงวิกฤต ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ไทย-ต่างชาติ - แชร์มุมมองเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 64 ถึง ปี 65 - เทรนด์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่น

ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง - ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐ ครึ่งหลังปี 64 และปี 65 - โอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น - นโยบาย New S Curve ของภาครัฐ

คุณกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย - นโยบายการเงินและสินเชื่อที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาฯ - ปัญหากำลังซื้อของประชาชน สู่อนาคตอสังหาฯไทย - การจัดการหนี้สินก่อนเป็นหนี้เน่า

คุณวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) - กลยุทธ์สำคัญของบริษัทในปี 2564 ที่มีส่วนสำคัญผลักดันให้ผลประกอบการเติบโตได้ดี สวนกระแสสภาพเศรษฐกิจภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด ระลอก 3 และการล็อกดาวน์ - วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดอสังหาฯ โค้งสุดท้ายปี 64 ทิศทางธุรกิจจะเป็นอย่างไรบ้าง - ปัญหาสำคัญของผู้บริโภคยุคนี้ คือ “ขาดความมั่นใจ - ขาดกำลังซื้อ” ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเพิ่มเติมอย่างไรในช่วงสถานกาณ์นี้ และปี 2565

วัคซีนเศรษฐกิจ กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์โค้งสุดท้ายปี 2564 ดูทั้งหมด

X Close