X Close

"ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)"

Jul 24, 2017

"ใช่ว่าการเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเมือง เพราะแท้จริงแล้ว นี่คือฟันเฟืองสำคัญ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แห่ง ควอลิตี้เฮ้าส์ หนึ่งใน Speakers ของ TREA TALKS REAL ESTATE 2017 จะแชร์มุมมองที่แตกต่าง"

ดูทั้งหมด

X Close