X Close

"พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี"

Jul 24, 2017

"มอง ""อุดรธานี"" วันนี้ และความคาดหวังว่า ""อุดรธานี"" ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ผ่านสายตาของ ""คนอุดรธานี"" พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี อีกหนึ่งเรี่ยวแรงสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองในจังหวัดอุดรธานี"

TREA TALKS Real Estate 2017 ดูทั้งหมด

X Close