X Close

"บุญ ยงสกุล บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด / นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต "

Jul 24, 2017

"บทบาทของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเมือง เอกชนต้องทำอะไร? ไขรหัสนี้ได้จาก บุญ ยงสกุล แห่งบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด / นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต อีกหนึ่งโมเดลนำร่องของการพัฒนาเมืองโดยเอกชน"

ดูทั้งหมด

X Close