คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

ดร.ณัฐกวิน

ดร.ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล

ABOUT THE AUTHOR

ดร. ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล
ปัจจุบันเป็นผู้จัดการกองทุนรวมและทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มีผลงานเขียนทั้งหนังสือและบทความวิชาการ รวมทั้งเป็นวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี โดยเป็น
- ที่ปรึกษาสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP)
- ผู้ถือคุณวุฒิ Fellow of Royal Institution of Chartered Surveyor (FRICS)
- ผู้เชียนหนังสือ “99 เรื่องต้องรู้ ปั้นเงินจากกองทุนและทรัสต์ในอสังหาริมทรัพย์”
- ผู้เขียนบทความวิชาการด้านกองทุนรวมและทรัสต์เพื่อการอสังหาริมทรัพย์ไทยมากที่สุด


แสดง 1 - 20 จาก 20
X Close