คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

คุณอรอนงค์

คุณอรอนงค์ ชัยธง

ABOUT THE AUTHOR

คุณอรอนงค์ ชัยธง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)

.
ติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทได้ที่

เว็บไซต์ : www.prospectrm.com

Facebook : https://facebook.com/ProspectRM

Email: info@prospectrm.com


แสดง 1 - 12 จาก 12
X Close