โดย อรอนงค์ ชัยธง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)


หลายครั้งที่เราพูดถึง การลงทุนในกอง REIT ในมุมของนักลงทุน ว่าเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ช่วย ให้พอร์ตการลงทุน มีความเสี่ยงน้อยลง และมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากขึ้น

แต่อีกด้านนึงของผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญของ การลงทุนแบบ REIT ก็คือ เจ้าของทรัพย์สินเดิม หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า Sponsor  มีเหตุผลอะไร ที่คนกลุ่มนี้ จะต้องขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT แทนที่จะขายทรัพย์สินออกไปเลย หรือเอาทรัพย์สินไปค้ำประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารในรูปแบบเดิม

สำหรับฝั่ง Sponsor แล้วการจะตัดสินใจนำทรัพย์สินมาขายให้ทาง REIT นั้นมีข้อดี หลัก ๆ อยู่ประมาณ 7 ข้อ

  1. สามารถพิจารณาในการขายทรัพย์สินได้ทั้งในรูปแบบของการให้ สิทธิการเช่า (Leasehold) หรือ เป็นการขายขาดในทรัพย์สิน(Freehold) ตามมูลค่าที่พึงพอใจในแต่ละรูปแบบ
  2. ลดความยุ่งยากในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุน การกู้ยืมกับทางธนาคาร และต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย
  3. มีเงินลงทุนเพื่อไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการใหม่ ๆ
  4. สามารถกลับมาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการโดยใช้ความเชี่ยวชาญเดิม ที่รู้จักโครงการเป็นอย่างดี และได้รับค่าบริหารเป็นการตอบแทน
  5. สามารถรักษากรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ได้ กรณีเลือกขายทรัพย์สินแบบ leasehold
  6. สามารถกลับมาถือสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์ได้ ผ่านการถือหน่วยในกอง REIT นั้น ๆ
  7. มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ในแต่ละกระบวนการ ระบบงานต่าง ๆ ราคาที่เหมาะสม ทั้งก่อนและหลังการตัดสินใจที่จะขายสินทรัพย์ให้กับ REIT

ทาง ผู้จัดการกองทรัสต์ - REIT Manager เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ ในแต่ละกระบวนการ และราคาที่เหมาะสม ให้ทาง Sponsor ได้ตัดสินใจ
โดยสามารถเข้าไปดู ชื่อบริษัท REIT Manager ที่ได้รับอนุญาตของสำนักงาน กลต ผ่าน link >>> https://bit.ly/3rfEedN