X Close

คุณ ศุภกร ศิริสุนทร Creative&Curator

Jul 24, 2017

"อีกหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลัง การสร้างสรรค์ TREA TALKS REAL ESTATE 2017 กับรูปแบบ Talk ที่ฉีกกฏเดิมๆ ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นมาจากความร่วมมือและการระดมความคิด มันสมอง เพื่อสร้างความต่าง - ศุภกร ศิริสุนทร ในฐานะ Creative&Curator จะมาแชร์ถึงเบื้องหน้า-เบื้องหลังของการทำงาน ที่พาผู้ฟังก้าว

TREA TALKS Real Estate 2017 ดูทั้งหมด

X Close