X Close

"สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ"

Jul 24, 2017

"คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ"" จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และยกระดับอสังหาริมทรัพย์ไทยได้อย่างไร? สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ใช้เวลาเพียง 3 นาที เผยให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงที่จะสร้างปรากฏการณ์การยกระดับคุณภาพชีวิตเมืองในเชิงนโยบาย"

ดูทั้งหมด

X Close