X Close

"วิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวก แห่งประเทศไทย"

Jul 24, 2017

"การพัฒนาเมืองที่ดี ไม่เพียงต้องตอบโจทย์ต่อมนุษย์เออร์เบินเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าถึงความต้องการของคนพิการด้วย วิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จะทำให้เราเห็นว่าการพัฒนาเมืองจะมีประโยชน์ต่อกลุ่มคนหูหนวกอย่างไร"

ดูทั้งหมด