X Close

"ปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ซี แอล เอส เอ"

Jul 24, 2017

ในยุคที่ใครๆ ก็ 4.0 ปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ซี แอล เอส เอ กำลังชี้ให้เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ไทย กำลังเข้าสู่ยุคก้าวกระโดดครั้งสำคัญ และจะมาสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมให้เติบโตชนิดคาดไม่ถึง

TREA TALKS Real Estate 2017 ดูทั้งหมด

X Close