X Close

สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย TREA TALKS Real Estate 2017 TREA Thai Real Estate

Jul 21, 2017

"เทรนด์การพัฒนาเมือง กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตเมือง ถึงวันนี้ ""ขอนแก่นพัฒนาเมือง"" คือ โมเดลนำร่องที่จะเป็นตัวอย่างให้ทุกเมืองเจริญรอยตาม สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมก่อตั้ง ขอนแก่นพัฒนาเมือง พร้อมเล่าให้ฟังถึงกุญแจแห่งความสำเร็จ "

ดูทั้งหมด

X Close