ดร.ธนภูมิ

ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์

ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์, CFA  

Ph.D. in Economics, University of Chicago, USA
M.S. in Computer Networks, University of Tokyo, Japan
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักลงทุนผู้คร่ำหวอดในวงการการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เคยทำงานในบริษัทชั้นนำของโลก อย่าง JPMorgan (Tokyo) , Merrill Lynch (New York) และ Bank of America Meriill Lynch (London) และอดีตจัดผู้การกองทุนและผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนส่วนบุคคล  อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ศศินทร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์)

แสดง 1 - 20 จาก 29
X Close