คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

ดร.ธนภูมิ

ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์

ABOUT THE AUTHOR

ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์, CFA  

Ph.D. in Economics, University of Chicago, USA
M.S. in Computer Networks, University of Tokyo, Japan
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักลงทุนผู้คร่ำหวอดในวงการการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เคยทำงานในบริษัทชั้นนำของโลก อย่าง JPMorgan (Tokyo) , Merrill Lynch (New York) และ Bank of America Meriill Lynch (London) และอดีตจัดผู้การกองทุนและผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนส่วนบุคคล  อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ศศินทร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์)


แสดง 1 - 20 จาก 29
X Close