คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

ประพันธ์ศักดิ์

ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ

ABOUT THE AUTHOR

  • ผู้บริหารทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการพัฒนาธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ R&D in Real Estate Business and Project Development
  • ผู้บริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Sustainable Organization and People Development
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน Sustainable Development, LEED, TREES, DGNB, EDGE, BEC, WELL, Fitwel
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารโครงการด้วยเทคโนโลยี Project Management and BIM Technology  
  • ผู้เชี่ยวชาญระบบเปลือกอาคาร Curtain Wall and Building Envelope
  • นักวิจัย นักวิชาการอิสระ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 
  • ผู้บรรยายและอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน


แสดง 1 - 19 จาก 19
X Close