ในตอนที่แล้วของ Connect The Dots Podcast จัดทัพการประชุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด! เราได้รู้กันไปแล้วว่าในการประชุมแต่ละครั้ง เราควรทำอย่างไรเพื่อให้การประชุมนั้นออกมามีประสิทธิภาพสูงที่สุด วันนี้ทาง Terrabkk จึงขอนำเสนอเรื่องราวดีๆจาก Connect The Dots Podcast เกี่ยวกับ คุณลักษณะทีมงานที่เยี่ยมยอด เพื่อสร้างงานที่ยอดเยี่ยม!

          โดยคุณ คุณภัทร ภัทรธราดล ได้รวบรวมเอาประสบการณ์จากการที่ได้รู้จักกับคนเก่งๆและสัมผัสกับประสบการณ์ในการทำงานหลายรูปแบบมาเล่าให้ทุกคนฟัง และสรุปออกมาถึงคุณลักษณะของทีมงานที่เยี่ยมยอด ซึ่งทาง คุณภัทร ภัทรธราดล แบ่งกลุ่มของทีมงานออกเป็น 3 กลุ่ม


กลุ่มที่ 1 ฝั่งของ Developer ประกอบด้วย


          Ceo คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสืนใจ แต่คนเรานี้ที่คุณ ภัทร ได้เห็นมามักจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ มีความสุภาพ เวลาที่จะติดต่อสื่อสารกับใคร คนเหล่านี้จะให้เกียรติคู่สนธนา คุณภัทร ภัทรธราดล กล่าวว่าโดยหลักแล้ว CEO ที่เก่งจะมีลักษณะต่อไปนี้
- เป็นผู้ฟังที่ดี คนที่เป็นคนที่อำนาจสูงสุด ควรจะเป็นผู้รับฟังที่ดี เพราะการฟังจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของทีมงาน กล้าแสดงออก
- การให้เกียรติคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นใคร มาจากไหน คนกลุ่มนี้จะให้เกียรติอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้คือการสร้างบารมีของผู้บริหาร
- รู้จักการให้กำลังใจคนอื่น เพราะจะมีปัญหามากมายในการทำธุรกิจ ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดมีหน้าที่สำคัญในการกำลังใจผู้อื่น
- มีความสามารถในการไกล่เกลี่ย และรู้จักประนีประนอมปัญหา
- มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ กล้ายอมรับ พร้อมที่จะรับผิดชอบการตัดสินใจ
- มีจินตนาการ คิดถึงภาพของความสำเร็จอยู่เสมอ

          Marketing สิ่งสำคัญที่คุณภัทร ภัทรธราดลได้เรียนรู้มากับการทำงานกับ Marketing เก่งๆคือ Marketing สามารถรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ทั้งลูกค้า คู่แข่ง และตลาด Marketing ที่เก่งๆจะสามารถเข้าใจตลาดได้อย่างลึกซึ้ง รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆของตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

          Sale ต้องแชร์ประสบการณ์ที่เคยได้รับจากลูกค้าจริงๆออกมา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้ เข้าใจถึงลูกค้าได้อย่างชัดเจน

          PD (Product Director) คนที่ทำได้ดีมากๆจะต้องมีความละเอียด และใส่ใจ ตัวอย่างเช่น การทำคอนโดมิเนียม ที่รูปแบบอาจจะไม่แตกต่างกันมากกับคู่แข่ง แต่ทีม PD ที่เก่งจะใส่ใจกับรายละเอียดลงไปอีกเช่น การเลือกวัสดุอุปกรณ์ การให้ความรู้สึกในการอยู่อาศัย ระบบต่างๆที่นำมาใช้กับโครงการ PD ที่ดีจะตรวจสอบแบบของโครงการอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

          PM (Product Manager) ทีมนี้ต้องมีความเป็นนักสู้ และเป็นนักคิด ต้องมีความเป็นนักสู้เพราะต้องออกไปลุยกับผู้รับเหมา ต้องมีความเป็นนักคิด เพราะต้องออกไปประสานงาน คุยกับคนงาน คุยกับเพื่อนบ้าน คุยกับฝ่ายกฎหมาย เพราะฉะนั้นคนเป็น PM ที่ดีจะต้องมีความเด็ดขาด สามารถประสานงานกับทีมอื่นได้ มีความสุภาพ อ่อนน้อม


กลุ่มที่ 2 กลุ่ม Designer


          สิ่งที่คุณภัทร ภัทรธราดล เรียนรู้จาก Designer ที่เก่งๆ คือคำว่าถ่อมตน ไม่ว่า Designer จะเก่งมากแค่ไหนมักจะมีความถ่อมตนซ่อนอยู่ Designer ที่เก่งจะไม่มี อีโก้ มีวีธีการนำเสนอที่ดี เป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อรับฟังข้อมูลไปพัฒนาสินค้าให้ดีกว่าเดิม และ Designer ที่เก่งๆมักจะมีจุดยืนของตัวเอง มีจุดยืนที่เชื่อว่าสิ่งนี้ดีที่สุดสำหรับสินค้านั้น และเมื่อแยกย่อยลงมา จะสามารถแบ่งได้ดังนี้

          Architect จะต้องมีความเข้าใจโจทย์จริงๆ สถาปนิกที่เก่งเมื่อรับบรีฟมาจาก Marketing จะสามารถรู้ได้เลยว่ารูปแบบโครงการจะออกมาเป็นแบบไหน คุณภัทร ภัทรธราดล ยังแชร์อีกว่า สถาปนิกบางคนที่คุณภัทร ภัทรธราดล รู้จักจะใช้เครื่องคิดเลขมาคิดโครงการเป็นอันดับแรก เพราะสถาปนิกจะรู้ว่าความสำคัญของการทำโครงการคือกำไร สถาปนิกจึงนำเครื่องคิดเลขมาคำนวณหาความเป็นไปได้ในการโครงการ สถาปนิกไม่ใช่ออกแบบแค่ความงามแต่ต้องออกแบบความเป็นไปได้ของโครงการด้วย

          Interior คนกลุ่มนี้จะไม่หยุดนิ่งทางความคิด จะประยุกต์เรื่องราวต่างๆมาผสมผสาน เพื่อเกิดแนวคิดใหม่ๆที่ตลาดยังไม่เคยมี พร้อมจะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้กับโครงการ

          Land Scape Designer ต้องมีความกล้าในการทะลุกรอบความคิด สร้างสรรค์ที่ดีกว่า แต่ Land Scape Designer ที่ดีนอกจากออกแบบได้ดี ได้สวยแล้ว ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายด้วย เพื่อให้แบบออกมา ถูกต้องกับหลักกฎหมาย และมีความสวยงามตรงกับความต้องการ


กลุ่มที่ 3 ทีม Support

          ต้องมีความเข้าใจ และมองเห็นถึงปัญหาของการทำงาน มีความยืดหยุ่น มีหน้าที่ในการปิดรอยรั่ว ประสานงานกับทีมงานต่างๆ เพื่อให้งานออกมาถูกต้อง

ติดตามตอนอื่นของ Connect The Dots Podcast 

ตอนที่ 1 ก้าวสู่โลกอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายมา เมื่อลูกค้าชัด!(Click)

ตอนที่ 2 วิธีคิดโครงการแบบ “รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง!!!”(Click)

ตอนที่ 3 จัดทัพการประชุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด!(Click)