ทาง Terrabkk สรุปเนื้อหาจาก Connect The Dots Podcast เรื่องราวดีๆที่คนในวงการอสังหาริมทรัพย์ต้องลองฟังสักครั้ง Podcast ที่ได้จากการสะสมประสบการณ์จริงมามากกว่า 15 ปี ของคุณภัทร ภัทรธราดล ทั้งความสำเร็จ ข้อผิดพลาด และกลยุทธ์ต่างๆพร้อมความรู้มากมายที่ได้รับจากคนเก่งๆทั่วทั้งวงการ มารวบรวม และนำเสนอในรายการ Connect The Dots Podcast

          โดยในตอนที่ 1 ของ Connect The Dots Podcast จะเริ่มด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุด และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำการตลาดๆหลายๆสิ่ง อย่างเรื่อง การตั้ง Target Group

          Target Group หรือการกำหนดกลุ่มลูกค้า ยิ่งคุณกำหนดกลุ่มลูกค้าได้ชัดเท่าไร ยอดขายก็ยิ่งเพิ่มมากเท่านั้น เพราะสินค้าที่ขายได้ต้องเป็นสินค้าที่ลูกค้าอยากซื้อ การตั้ง Target Group คือสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นเหมือนกระดุมเม็ดแรก ถ้าเราสามารถตั้ง Target Group ได้ถูกต้องจะทำให้เราไม่หลงทาง มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน และเราจะตั้ง Target Group ให้ออกมามีประสิทธิภาพและถูกต้องที่สุดอย่างไร  

          ก่อนอื่น คุณภัทร ภัทรธราดล ได้ให้แนวคิดของการทำโครงการไว้ว่าการจะทำโครงการในแต่ละครั้งของ คุณภัทร ภัทรธราดล จะให้ความสำคัญกับ 4 อย่างนี้

  1. ความเป็นไปได้ของโครงการ ดูจาก Feasibility
  2. Absorption Rate อัตราการดูดซับ ยอดขายรายเดือน ตัวเลขทางสถิติว่าอันไหนสินค้าขายดี สินค้าตัวไหนขายไม่ดี
  3. Branding ของโครงการ ให้ดูว่า Brand ของโครงการสามารถสู้กับแบรนด์ของคู่แข่งโดยรอบได้รึเปล่า Brand มีความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหน
  4. Gut Feeling ของเรา ว่ามีความมั่นใจสามารถทำได้ดีหรือไม่

          โดยหลักการกำหนด Target Group คุณภัทร ภัทรธราดล ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า การตั้ง Target Group จะมี 2 เรื่องสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ Demographic และ Psycho graphic

          การตั้ง Demographic จะเป็นการตีกรอบเชิงตัวเลข สามารถกำหนดได้โดยใช้สถิติ เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ที่อยู่ จำนวนคนในครัวเรือน

          Psycho graphic เป็นการกำหนดกลุ่มลูกค้าเชิงพฤติกรรม อารมณ์ โดยจะแบ่งได้เป็น ดังนี้

  1. Personality ลูกค้าเป็นคนอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร
  2. Attitude ลูกค้าเชื่ออะไร มีทัศนคติอย่างไร
  3. Value ลูกค้าให้คุณค่ากับอะไรในชีวิต
  4. Interest ลูกค้าสนใจ หรือมีงานอดิเรกอะไร
  5. Life style ลูกค้ามีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างไร
  6. Behavior พฤติกรรมทั่วๆไปของลูกค้า