วันนี้คุณ คุณภัทร ภัทรธราดล จะพาเรามาชวนคุยกับคุณ เอก DOF หรือบริษัท Depth of field ที่ทำงานเกี่ยวกับ Perspective และ Animation ต่างๆให้กับบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง  Perspective ถึง Virtual Reality และอนาคตของการนำเสนอรูปแบบโครงการ ว่าสามารถนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง และมี Trend เทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้าง 

ภาพ  Perspective เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนจากอดีต 

          ภาพของ Perspective ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต แต่เทคโนโลยีการทำภาพ Perspective ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สามารถใส่รายละเอียดของภาพ Perspective ได้มากขึ้น มี Software ที่ช่วยให้การทำงานสามารถทำได้ง่ายขึ้น 

ทำ Perspective แล้วต้องทำ Animation ไหม 

          โดยส่วนมากภาพ Perspective เป็นสิ่งแรกที่ทุกโครงการต้องทำ เพื่อเป็นภาพแรกที่ทำให้ลูกค้าเห็นโครงการของเรา และสามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายในทุกสื่อ ทำให้เป็นสิ่งจำเป็น ส่วน Animation คุณ เอก ยังคิดว่าไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีก็อาจจะเป็นจุดดึงดูให้กับลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาดูโครงการ และแนะนำอีกว่าถ้าทำ ควรที่จะทำให้หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าถึงสื่อได้มากขึ้น โดยส่วนมาก จากประสบการณ์ของคุณ คุณภัทร ภัทรธราดล และคุณเอก บอกว่า โครงการที่นิยมทำ Animation เป็นโครงการคอนโดมีเนียม และโครงการแนวราบที่อยู่ต่างจังหวัด และแนะนำอีกว่า การทำ Animation เป็นการทำเพื่อแสดงจุดขายให้ชัดเจน เพื่อเล่าเรื่องจุดขายออกมาให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน และมีความคุ้มค่าในการทำ และถ้าโครงการสามารถเล่าจุดขายด้วย Perspective ได้ทั้งหมดแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องทำ Animation 

Real Estate Photography 

          ทาง DOF มี บริการที่เรียกว่า SKY GROUND เป็นบริการที่ถ่ายภาพมุมสูงของโครงการ โดยเป็นส่วนผสมของการถ่ายภาพแบบ Life Style และการถ่ายแบบสไตล์สถาปนิก ที่มีความถูกต้องทางหลักสถาปัตยกรรมและโชว์ความสวยงามของโครงการ ที่ภาพจะออกมาคล้ายกับการทำ Perspective 

Virtual & 3D Virtual Tour 

          คือการที่ลูกค้าสามารถดูภาพของโครงการ ของห้องตัวอย่างได้อย่างเสมือนจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะกับช่วงสถานการณ์โควิด 19 เป็นอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ซึ่ง Virtual & 3D Virtual Tour  จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่อย่าง 3D Virtual ที่สามารถดูแปลน ห้อง Space ได้แบบ 3 มิติ 

          และอนาคตของการนำเสนอรูปแบบโครงการจะพัฒนาต่ออย่างไม่หยุดยั้ง โดยจะมุ้งเน้นไปที่การสร้างความตื่นตา และสร้างความแปลกใหม่ให้เกิด WOW FACTOR แต่ก็ต้องดูถึงความเหมาะกับลูกค้า ว่าลูกค้าเป้นใคร และมีความสามารถเข้าถึงกับการนำเสนอแบบไหน และควรดูถึงภาพลักษณ์ของโครงการว่าเหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอหรือไม่