วันนี้ทาง Terrabkk จะมาสรุปเนื้อหาจาก Connect The Dots Podcast By คุณบาส ภัทร ในเรื่อง New Design for New Normal แนวคิดและวิธีการทำงานกับคุณปอย แห่ง Atom Design และมาดูกันว่าธุรกิจอสังหาฯ New Normal สำหรับการอยู่อาศัยคืออะไร และ New Normal สำหรับการออกแบบจะเป็นอย่างไรบ้าง

แนวความคิดในการออกแบบใหม่ เข้ามามีบทบาทอย่างไร?

               ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีโครงการที่สร้าง Public space ที่มีความ private มากขึ้น สามารถแบ่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ย่อยได้ มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทำให้สิ่งเหล่านี้ถูกเร่งรัดโดยทันที Design ที่ต้องปรับใช้ในตอนนี้เพื่อตอบรับกับสุขภาพของผู้คนจะเป็น Long-term Development มีการพัฒนาและโครงการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตผู้คนมากขึ้น

               ในคอนโดมิเนียม อย่างฟิตเนสขนาดใหญ่ อาจจะต้อง partition zone บางส่วน หรือต้องมีการเตรียมเครื่องมือในการทำความสะอาด ก่อน-หลังการใช้งาน

               ในส่วนของ Touchless ก่อนหน้านี้มีโครงการที่ทำกันบ้างแล้ว แต่ในปัจจุบันเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น glass scan หรือ face recognition จะถูกใช้กันมากขึ้น

               Delivery Service เป็นเรื่องที่สำคัญมากในช่วงที่ผ่านมา ผู้คนก็ยังมีความกังวลเรื่องการแพร่เชื้อใน Contact area ผู้พัฒนาโครงการต้องมีการเตรียมพื้นที่ทำความสะอาดสิ่งของก่อนที่จะรับมา หรือ Mail room ก็อาจจะต้องมีการเติม Cleaning Station เข้าไป

การออกแบบส่วนกลาง ควรจะมี Open Space มากขึ้นหรือไม่?

               ในเรื่องการถ่ายเทอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วสำหรับการออกแบบอาคารและพื้นที่ภายในอาคาร แต่จุดที่ทำให้ไม่สามารถสร้างโครงการที่มีระบบสุขอนามัยดีได้อย่างเต็มที่ ก็คือข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณในการก่อสร้าง หรือการที่หลายๆโครงการมองว่าเป็น Gimmick หรือจุดขายเท่านั้น ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ แต่ปัจจุบันนี้เรื่องของสุขอนามัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้น

การออกแบบพื้นที่ภายในห้อง (สำหรับคอนโดมิเนียม) จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

               ในช่วงก่อน Covid-19 ทาง Atom Design เอง ก็มีการคิดว่าควรลดขนาดครัวลงไหม เพราะจากการเก็บข้อมูลสถิติก็พบว่า Pantry ในคอนโดกลางเมือง ผู้คนครึ่งหนึ่งไม่ใช้พื้นที่ส่วนครัวเลยโดยเฉพาะเตาไฟฟ้า และเมื่อเกิดเหตุการณ์ Covid-19 ขึ้น ทำให้ได้ข้อสรุปว่า เราไม่สามารถที่จะลดขนาดพื้นที่ครัวได้ เนื่องจากผู้คนทำอาหารเพิ่มมากขึ้นในช่วง Lock down

               พื้นที่นั่งทำงาน กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้ซื้อ หลายคนจึงมองเหมือนกันว่าคอนโดขนาดเล็กไม่น่าจะเหมาะอีกต่อไป ควรมีการขยายห้องเพื่อให้มีพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนมากขึ้น มีพื้นที่ทำงานแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ซึ่งหากมองกันในเรื่องนี้ก็ควรมีการมองปัจจัยพื้นฐานในเรื่องอื่นๆ เช่น ราคา งบประมาณ และกำลังซื้อ ซึ่งถือเป็นเรื่องยากอยู่ ทำให้ผู้พัฒนาโครงการเริ่มมองว่าจะทำอย่างไรให้พื้นที่เดิมที่มีอยู่ สามารถสร้างประโยชน์ใช้สอยที่ตอบรับกับพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไปหลังจาก Covid ซึ่งขนาดห้องอาจจะไม่ได้ใหญ่ขึ้น แต่มีฟังก์ชั่นที่ให้ความสำคัญมากขึ้น