ในตอนนี้หลายๆ ประเทศก็กำลังเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชากรของตัวเองโดยเฉพาะการฉีดให้ครบโดส (ได้รับวัคซีนสองเข็มขึ้นไป) ในหลายประเทศเช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย สวีเดน เดนมาร์ก อิสราเอล ฯลฯ ก็ได้เริ่มหรือมีแผนยกเลิกมาตรการจำกัดทางสังคม และ เตรียมเปิดประเทศของตนเองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วง high season หน้าร้อนที่กำลังจะมาถึง ในกลางปีนี้

                  ข้อมูลจาก New York Times ในขณะนี้ ประเทศที่สามารถฉีดวัคซีนครบโดสให้ประชากรของตัวเองได้ครอบคลุมที่สุด คือ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์ อยู่ที่ ร้อยละ 97 ของประชากร ตามด้วย บรูไน (ร้อยละ 93) และ มอลตา (ร้อยละ 92) โดยมีถึง 20 ประเทศด้วยกันที่มีประชากรได้รับวัคซีนครบโดสมากกว่า ร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด

                  เมื่อมาดูในเกลุ่มประเทศอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตราการฉีดวัคซีนของประเทศไทยนั้นอยู่ในลำดับที่ 6 โดยมีประชากรที่ได้รับวัคซีนครบโดส ร้อยละ 71 ของประชากรทั้งหมด แม้ว่าตัวเลขของไทยจะน้อยกว่าประเทศเพื่อบ้านอย่าง กัมพูชา มาเลเซีย หรือ เวียดนาม แต่ตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนของไทยก็ยังสูงกว่า สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนครบโดสอยู่ที่ ร้อยละ 65 ของจำนวนประชากร

                  ถึงแม้ว่ายังมีประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมีประชากรที่ได้รับวัคซีนครบโดสไม่ถึงร้อยละ 50 แต่ก็ยังมีแนวโน้มในทางบวก ที่ประชากรมากกว่าร้อยละ 95 ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีความต้องการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทำให้มีการต่อต้านการฉีดวัคซีนน้อยกว่าในประเทศอื่นๆ