เสริม 5 พลัง สู่ความสำเร็จ

                  ปีใหม่ ช่วงเวลาของการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในชีวิต เชื่อเถอะว่า คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ หากคุณมุ่นมั่นและตั้งใจจริง ลองมาทำความรู้จักการเสริม 5 พลัง สู่ความสำเร็จในชีวิตคุณ รายละเอียดดังนี้

1.พลังแห่ง “การให้” ที่แท้จริง

ความลับสุดยอดของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คือ การเป็นผู้ให้ หากอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม จงรู้จักเป็นผู้ให้ และ กฎ 5 ข้อต่อไปนี้ จะเป็นบันไดให้คุณก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จ

 • ข้อที่ 1 กฎแห่งคุณค่า

ถ้าเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ จงแน่ในว่าสิ่งที่มอบให้ลูกค้านั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเหนือราคาที่ลูกค้าจ่ายกลับมา

 • ข้อที่ 2 กฎแห่งค่าตอบแทน

ถ้ายึดมั่นให้บริการที่ดีเยี่ยมเท่าไหร่ หรือช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่าไหร่  ค่าตอบแทนที่จะได้รับตอบแทนก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น

 • ข้อที่ 3 กฎแห่งอิทธิพล

อิทธิพลมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับว่า คุณให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นก่อนตัวเองมากแค่ไหน 

 • ข้อที่ 4 กฎแห่งความจริงใจ

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะเป็นอะไรก็ตาม  ผู้คนจะเข้าหาสินค้าหรือไม่จะขึ้นอยู่กับวิธีที่จะทำให้พวกเขารู้สึก  ความจริงใจนั้นเป็นเหมือนแรงดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาหาสินค้า

 • ข้อที่ 5 กฎแห่งการรับ

การเปิดใจกว้าง มีทัศนคติเปิดกว้างพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ ย่อมเป็นหนทางสู่โอกาสมากมายในการใช้ชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของการเป็นผู้ให้แล้วจะได้ทั้งความสุข ได้มิตร  ได้ความจริงใจ  ได้โอกาส  และได้ความสำเร็จเป็นรางวัล

2.พลังของการ “ทำสิ่งที่ตัวเองรัก” และมีค่าต่อคนอื่น

ค้นหาสิ่งที่ชอบ ทำแล้วมีความสุข แล้วเงินจะตามมา หากคิดออกแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่คุณชอบทำแล้วมีความสุข จากนั้นก็แค่ทุ่มเท ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ ผลลัพธ์ที่ตามมาจะสวยงามและยั่งยืน ด้วย “5 เหตุผล” ที่คุณควรหาและทำในสิ่งที่ชอบ

 • เหตุผลที่ 1 คุณจะรู้สึกดีและมีความสุขจากการได้ทำในสิ่งที่รัก เมื่อคุณได้ลงมือทำสิ่งนั้น คุณจะรู้สึกดี สบายใจ มองโลกสดใส และแน่นอนว่า ผลงานจะออกมาดี
 • เหตุผลที่ 2 คุณจะไม่เหนื่อยในการทำงาน เพราะการได้ทำในสิ่งที่รัก จะทำให้คุณมีแรงต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพราะคุณก็ไม่รู้สึกเหนื่อยที่ต้องแก้ไข
 • เหตุผลที่ 3 คุณจะมุ่งมั่นทำต่อเนื่อง ไม่ย่อท้อ ในการทำงาน ทั้งวันของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข จากการได้ทำงานที่คุณรัก
 • เหตุผลที่ 4 คุณจะเติบโตและก้าวหน้า การได้ทำในสิ่งที่รักจะส่งผลให้คุณมีไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา คุณจะสร้างสรรค์ผลงานได้มากมาย และทำให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ
 • เหตุผลที่ 5 คุณจะรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า เพราะการทำงานที่ตนรัก มันคือส่วนหนึ่งของความสุข ที่ได้ใช้เวลาให้คุ้มค่า

3.พลังแห่งการคิดบวก

 การคิดบวกช่วยให้ชีวิตราบรื่นได้ จากปัญหาที่ยาก คุณก็จะทำให้ง่ายขึ้น มีปัจจัย 5 ข้อ ที่ทำให้คุณคิดบวกและมีสุขคือ

 • ปัจจัยที่ 1 อารมณ์ในทางบวก การมองโลกในแง่ดี ความพึงพอใจอย่างลึกซึ้ง ความรัก ความพอใจในสิ่งที่มี ความสนุกรื่นเริง และมีอารมณ์ที่ช่วยให้เรารู้สึกดี
 • ปัจจัยที่ 2 การเอาใจใส่ผูกพันการสนใจทำกิจกรรมบางอย่างที่เราสนใจ ชอบ เพื่อความสนุกเพลิดเพลินในการทำหน้าที่ การงาน
 • ปัจจัยที่ 3 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ทั้งกับครอบครัว เพื่อน คู่ครอง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนในชุมชน เป็นเรื่องสำคัญต่อจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของเรา
 • ปัจจัยที่ 4 เข้าใจความหมายในชีวิต การใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่า คุ้มค่ากับการใช้ชีวิต ช่วยทำให้เราพอใจ มั่นใจ และเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
 • ปัจจัยที่ 5 การบรรลุเป้าหมายความตั้งใจ แม้จะเป็นเป้าหมายเล็ก ก็จะช่วยให้เรารู้สึกดี และจะช่วยคุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณทำงานโดยใช้อารมณ์ทางบวก ความเอาใจใส่ ผูกพัน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นและตระหนักถึงความหมายของมัน คุณก็จะทำงานได้ผลดีอย่างราบรื่น

4.พลังแห่งจินตนาการ

จิตนาการก็คือการสร้างภาพ หรือสร้างความรู้สึกที่คุณอยากเป็นในอนาคต เมื่อคุณจินตนาการ โดยต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้ตามจินตนาการของคุณ คุณจะมีพลังที่จะทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

5.พลังแห่งการลงมือทำการลงมือทำ

คือการออกไปพบกับปัญหาจริง ๆ แล้วหาวิธีจัดการกับมัน การมีความฝันและลงมือทำเพื่อผลักดันให้ความฝันกลายมาเป็นความจริงขึ้นมา หนทางสู่ความสำเร็จคือการได้ลงมือทำ การลงมือทำอย่างมีวินัย ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยช่วยสร้างความสำเร็จ ---TerraBKK