ว่าด้วยเรื่องอาการทางจิตที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างในเรื่องของความลุ่มหลงในอำนาจ และความสำเร็จของตนเองก็เข้าข่ายน่าเป็นห่วง เพราะเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “โรคหลงตัวเอง” ทำให้ไม่ยอมรับในคนอื่น แต่จะเชื่อมั่นในตนเองเท่านั้น พาลไปถึงการดูถูกดูแคลนผู้อื่น นำมาซึ่งความเกลียดชัง และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในที่สุด

อาการของโรคหลงตัวเอง
  1. ผู้ที่เป็นมักจะไม่ยอมรับในผู้อื่น และเชื่อมั่นแต่ตัวเอง เชื่อในความคิดของตัวเอง หมกมุ่นแต่กับตัวเอง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพในกลุ่มของ Personality ทำให้ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ยาก
  2. มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ไม่ยอมรับในตัวผู้อื่นหรือความคิดของผู้อื่น และคิดว่าตัวเองดีอยู่คนเดียวหรือดีที่สุดเหนือคนอื่นทั้งหมด
  3. ต้องการคำชื่นชมเยินยอ และไม่ยอมรับความคิดเห็นเชิงลบที่เกี่ยวกับตัวเอง คนกลุ่มนี้มักไม่มีความเห็นใจผู้อื่น ชอบหาผลประโยชน์จากผู้อื่นในทางลบ ชอบดูถูกดูแคลนผู้อื่น
  4. อีกทั้งยังชอบคิดว่าคนอื่นจะมาอิจฉาตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งเป็นโรคทางจิตเวชที่ควรได้รับการรักษา
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค

ประมาณ 50% เกิดมาแล้วเป็นโรคนี้เลย และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนฝูง โรงเรียน และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวทุกอย่าง ซึ่งหล่อหลอมให้กลายเป็นโรคหลงตัวเองได้เช่นกัน

ปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาจากการเป็นโรคนี้

ทำให้เข้ากับคนอื่นได้ยาก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมลำบาก นำมาซึ่งความเครียด และอาจมีอาการซึมเศร้าได้ง่าย

วิธีการรักษา

คนกลุ่มนี้ต้องได้รับการบำบัดจิตในระยะยาว เพื่อเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมอง อาจมีการใช้ยาแล้วแต่กรณีไป

ข้อมูลจาก: med.mahidol.ac.th

SOURCE : www.tonkit360.com