คอนโดมิเนียม ปล่อยเช่ารายวัน ไม่ได้?

หนึ่งในข้อกฎหมายที่เป็นประเด็น ณ ขณะนี้ เกี่ยวกับ การปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมรายวัน ที่มีความเป็นไปได้ว่าผิดรึไม่ผิดกฎหมาย

บทความนี้ไม่ต้องการชี้ช่องทางเลี่ยงกฎหมายใดๆ อันเป็นเหคุให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ฉะนั้น จะไม่มีกรณีที่ “ข้อดีของการปล่อยเช่าคอนโดรายวัน” เป็นต้น

ปกติแล้วเจ้าของห้องคอนโดหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นไปในการใดใดก็ได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายจากเท่าที่กฎหมายกำหนดว่าทำได้ รวมทั้งตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายระบุว่าการปล่อยเช่าคอนโดรายวันทำไม่ได้

แต่นี่คือ ความเสี่ยงที่ทำให้ คอนโดปล่อยเช่ารายวันไม่ได้ ?

1.พระราชบัญญัติโรงแรม 2478  คอนโดนั้นไม่สามารถจดทะเบียนเป็นโรงแรมได้ เนื่องจากไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคตามข้อบังคับของโรงแรมได้ 

2. พรบ ควบคุมอาคาร 2522 ให้สิทธินิติบุคคลตรวจสอบหากส่วนกลางเสียหาย รวมทั้งสิทธิฟ้องร้องหมิ่นประมาทหากมีการโฆษณาว่าประกอบธุรกิจให้เช่าในลักษณะโรงแรม 

แต่ 2 กรณีนี้ แค่ “ความเสี่ยง” ในการลงทุนปล่อยเช่าเท่านั้น  ผู้ประกอบกิจการก็เลยหาทางออกโดยการ ใช้ช่องว่างของกฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม   2551 โดยข้อหนึ่งให้สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพัก ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ทั้งนี้ให้ถือว่าเป็นการให้บริการชั่วคราวแทนไม่ถือเป็นโรงแรม 

กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและประเภทของโรงแรม ไว้ตามข้อ ๑ ดังนี้   ให้สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพัก ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการ เพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดไม่เป็นโรงแรมตาม (๓) ของบทนิยามคำว่า“โรงแรม” ในมาตรา ๔

ด้วยการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการบริหารความมั่งคั่งที่มีความเสี่ยงปานกลาง รวมทั้งสื่อออนไลน์ก็ครอบคลุมทุกตลาดทั้ง ปล่อยเช่ารายวัน รายเดือน รวมทั้งเจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์หลายเจ้า ที่วางกลยุทธ์เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักลงทุน มากกว่าผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง ก็ให้ข้อมูลว่าทำได้ไม่มีปัญหา

แต่การอยู่อาศัยร่วมกัน แบบไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ทุกที่ย่อมเกิดปัญหาได้ และปัญหาที่พบกันบ่อยๆ เช่น การปล้นโจรกรรม ส่งเสียงดังเมาอาละวาด พบมากในบริเวณคอนโดตามแหล่งท่องเที่ยว ยอดนิยม

ท้ายสุด!!

คำพิพากษาล่าสุด ศาลตัดสินว่ามีความผิด ยิ่งใหญ่รโหฐานมากด้วยความผิดพระราชบัญญัติกว่า4 ฉบับ พรบ โรงแรม พรบควบคุมอาคาร พรบคนต่างด้าว พรบ สาธารณสุข หลังจากนี้ต่อไป คำพิพากษาเกี่ยวกับการเช่ารายวันคงทยอยกันออกมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการลบช่องว่างต่อไป ช่องว่างที่คนไทยเรามีกันอยู่ รึนั่นคือ จิตสาธารณะต่อสังคมโดยรวม

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก