นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนมีนาคม 65 มีมูลค่ารวม 922,313 ล้านบาท เติบโต 19.5% เป็นมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในรอบ 30 ปี นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติการส่งออกตั้งแต่ปี 2534 ดุลการค้า เพิ่มขึ้น 34,960 ล้านบาท

โดยสินค้าสำคัญ 3 หมวดประกอบด้วย 1.สินค้าการเกษตร 2.สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และ3.สินค้าอุตสาหกรรม
สำหรับการส่งออกหมวดสินค้าเกษตร เติบโต 3.3% มีมูลค่า 69,310 ล้านบาท สินค้าเกษตรสำคัญเช่น ข้าว เพิ่มขึ้น +53.9% ไก่แปรรูป +6.6% มันสำปะหลัง +6.3%

ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เติบโต 27.7% มีมูลค่ารวม 69,153 ล้านบาท  รายการสำคัญ เช่น น้ำมันพืช เพิ่มขึ้น +350% โดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม +768.3% น้ำตาลทราย +204.3% อาหารสัตว์เลี้ยง +15.5% เครื่องปรุงรส +9.7% อาหารทะเลกระป๋องและอาหารทะเลแปรรูป +2%

และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเติบโต 20.6% มีมูลค่า 755,312 ล้านบาท รายการสำคัญ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น +71.9% โทรสาร โทรศัพท์ +37.9% อัญมณีและเครื่องประดับ +37.1% คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ +36.9% และสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำมัน +15.5% แผงวงจรไฟฟ้า +11% เครื่องมือแพทย์ +10.6%
 

 


สำหรับตลาดที่ขยายตัวสูง 10 อันดับแรกประกอบด้วย


ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกไตรมาสแรกของปี 65 ม.ค.-มี.ค.เป็น +14.9% มีมูลค่า 2,401,444 ล้านบาท หรือเป็นบวกประมาณ 15% มูลค่า 2.4 ล้านล้านบาท โดยปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยสนับหนุนตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้นในภาพรวมประกอบด้วย
1. การส่งเสริมผ่านนโยบายซอฟพาวเวอร์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ผลักดัน 4 กลุ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหาร ดิจิทัลคอนเทนต์ สุขภาพความงามและสินค้าที่มีจุดขายเป็นอัตลักษณ์ของไทย โดยในครึ่งปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้าน Soft Power ไปแล้วทั้งอบรมให้ความรู้และช่วยเหลือให้การส่งออกบรรลุผลจำนวน 1,878 ราย

2. การจัดทำมาตรการเชิงรุกด้านการบริหารจัดการผลไม้ มีผลทำให้ตัวเลขการส่งออกในภาพรวมเป็นบวก โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งมีการเจรจากับด่านต่างๆในการส่งออกทางบก และวันนี้มีข่าวดีด่านส่งออกผลไม้ไทยไปจีนที่ประกอบด้วย 4 ด่านหลัก  คือ ด่านโม่ฮาน ด่านโหย่วอี้กวาน ด่านผิงเสียงและด่านตงซิง ที่ด่านตงซิงได้ปิดมาระยะหนึ่ง วันนี้ได้มีการเปิดด่านตงซิงแล้ว จะเป็นปัจจัยช่วยให้การส่งผลไม้ไทยไปจีนทางบกคล่องตัวขึ้น
ทั้งนี้การส่งออกทางเรือข้อเรื่องการขาดแคลนตู้เริ่มคลี่คลาย และมอบหมายให้ทูตพาณิชย์กับทูตเกษตร และกระทรวงการต่างประเทศประสานกับทางการจีน มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกที่ท่าเรือตอนใต้ของจีนอย่างน้อย 3 ท่า คล่องตัวขึ้นทำให้ตัวเลขการส่งออกทางเรือเพิ่มขึ้น และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ช่วยเจรจากับการท่าอากาศยาน สายการบินและผู้ส่งออก เจรจาเรื่องค่าขนส่งและการจองสายการบินซึ่งประสบความสำเร็จในช่วงที่ผลไม้เริ่มออกต้นปีที่ผ่านมา จากนี้จะเดินหน้าอย่างเข้มข้นและมีแผนที่ชัดเจนต่อไป
 


3. การผลักดันการค้าชายแดน ซึ่งได้เร่งรัดการเปิดด่านมาโดยตลอด ล่าสุดจะยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คาดว่าจะมีส่วนช่วยทำให้มูลค่าการค้าชายแดนไทยเมียนมาเกิดขึ้นต่อไป

4. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Purchasing Managers Index หรือ PMI)ยังอยู่ในระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21 โดยเฉพาะดัชนี PMI ของประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป เกาหลีใต้ออสเตรเลีย อาเซียน ยังอยู่ในระดับ 50 โอกาสที่จะซื้อสินค้าจากประเทศไทยมีมากขึ้นตามไปด้วย

5. อัตราค่าระวางเรือจากไทยไปยุโรปเริ่มลดลงในขณะที่บางเส้นทางไม่เพิ่มขึ้น จะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่ง

6. ค่าเงินบาทอ่อนค่า มีส่วนช่วยทำให้การส่งออกการแข่งขันในตลาดโลกแข่งขันได้มากขึ้น