สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings เผยเศรษฐกิจโลกจะยังไม่ฟื้นตัวในปี 2564 แม้จะมีวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว เหตุหลายประเทศยังไม่สามารถคุมการแพร่ระบาดได้ คาดฟื้นตัวกลางปี 2565

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ศูนย์ข้อมูล-COVID-19 ของรัฐบาล รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่า หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings เผยเศรษฐกิจโลกจะยังไม่ฟื้นตัวในปี 2564 แม้จะมีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากประเทศต่าง ๆ จะยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ได้

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปจะหดตัวลง เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคที่เข้มงวดมากขึ้น ส่วนประเทศในลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา จะยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ และประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว

อย่างไรก็ดี Fitch Ratings ประเมินว่า เศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มฟื้นตัวในห้วงกลางปี 2565 หากสามารถกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง

ขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 53 ตู้ พร้อมติดตั้งเตียง 150 เตียง สร้างเป็นโรงพยาบาล ฉุกเฉิน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเตียงในกรุงโซล และมีบางส่วนจะติดตั้งที่ Seoul Medical Center ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อและรองรับผู้ป่วย

SOURCE : www.prachachat.net