28 ม.ค. 2562 แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (28 ม.ค.2562) กระทรวงการคลังจะมีการแถลงประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจปี 2561 และ 2562 โดยเศรษฐกิจปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.1% จากที่ประมาณไว้เดิมก่อนหน้านี้ 4.5% โดยก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังพยายามทำให้เศรษฐกิจ 2561 จะขยายตัวได้ 4.2% แต่มูลค่าการส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศออกมาขยายตัวได้ 6.7% จากเดิมที่คาดว่า 8% ทำให้กระทรวงการคลังต้องปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2561 ลงไปอีก

 

          สำหรับการขยายตัวเศรษฐกิจปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวได้ 4% โดยมีช่วงคาดการณ์ระหว่าง 3.5-4.5% ใกล้เคียงกับที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประมาณการไว้ โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังมาจากการใช้จ่ายภาครัฐและเอกชนในประเทศ และมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกผันผวน ทำให้คาดว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ 4-5% เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งนอกและในประเทศอีกด้วย

 

          "แม้ว่าธนาคารโลกมองว่าเศรษฐกิจ 2562 จะขยายตัวได้ 3.8% แต่กระทรวงการคลังคิดว่ายังสามารถขยายตัวได้ 4% ซึ่งเป็นระดับที่เศรษฐกิจขยายตัวได้เต็มศักยภาพ 4-5% ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น หากเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวไม่ถึง 4% จะทำให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเกิดการชะลอมากขึ้น" แหล่งข่าว กล่าว

 

          ก่อนหน้านี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ความชัดเจนการเลือกตั้งจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจ ขณะที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง ระบุว่า การเลือกตั้งทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจและชะลอการลงทุนโครงการใหม่ ออกไปก่อน ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเร่งการลงทุนภาครัฐมาชดเชย เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัว

 

          นอกจากนี้ นายอภิศักดิ์ ได้กล่าวย้ำหลายครั้งว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 4% แต่จะขยายตัวได้น้อยกว่าปี 2561 เนื่องจากผลกระทบสงครามการค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจ กระทบกับการส่งออกของไทยมากขึ้น การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทำให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaipost.net