นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สศค. ปรับลดคาดการเศรษฐกิจไทยปี 2566 จากเดิมที่ 3.6% มาอยู่ที่ 3.5% (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 ถึง 4.0) เพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง และมีการใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปลดลง ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อยู่ที่ 1.25 ล้านล้านบาท จากคาดการณ์เดิมที่ 1.3 ล้านล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าทั้งปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยราว 29.5 ล้านคน ขยายตัว 164.2 %ต่อปี

ขณะที่การส่งออกคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์ จะลดลง 0.8% จากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ทั้งในสหรัฐฯ และกลุ่มสหภาพยุโรป ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญของไทย

สำหรับการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าขยายตัวที่ 2.6% จากความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มกลับมาดีขึ้นตามทิศทางของเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวที่ 2.2% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่ล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา

ด้านการบริโภคภาคเอกชน คาดว่าขยายตัวที่ 2.6% จากความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มกลับมาดีขึ้นตามทิศทางของเศรษฐกิจโดยรวม ส่วนเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ 1.7% ตามแรงกดดันจากราคาสินค้าในหมวดพลังงานได้คลี่คลายลงตามลำดับ