ดร.เริงณรงค์

ดร.เริงณรงค์ รัตนปรีชาเวช

ดร.เริงณรงค์ รัตนปรีชาเวช

เป็นคนกรุงเทพ จบปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาโครงสร้าง

ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอก

กลับเมืองไทยปี2524 เปิดบริษัทวิศวกรจัดการงานก่อสร้างและบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม

 ปิดบริษัทหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540 มาเป็นที่ปรึกษาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ สํานักงานสถาปนิก

ฝึกชี่กงกับอาจารย์เหอหมิงเหรินปี2543 จึงหันมาศึกษาศาสตร์จีนโบราณเรื่องเฟิงสุ่ย(ฮวง จุ้ย) ชี่กง และอี้จิง

แสดง 1 - 3 จาก 3
X Close