สำหรับใครที่ติดตามวงการอสังหาฯ เมื่อนึกบ้านแบรนด์ ‘BRITANIA’ (บริทาเนีย) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า BRI ภาพของบ้านสไตล์ผู้ดีอังกฤษ ที่มีกลิ่นอายอบอุ่น ก็จะผุดขึ้นมาในหัว โดยอาจจะมีบ้านที่ที่เคยผ่านตามาบ้างทั้ง 4 Segment คือ BRIGHTON (ไบรตัน), BRITANIA (บริทาเนีย), GRAND BRITANIA (แกรนด์ บริทาเนีย)  และ BELGRAVIA (เบลกราเวีย)

แต่หากมองให้ลึกลงไปเบื้องหลังภาพจำเหล่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่าที่เห็น ดังที่ BRITANIA ได้ออกมาประกาศ Brand Promise  คำมั่นสัญญาความตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในแบบที่รักหรือ CRAFT a life you love ซึ่งคำสัญญานี้สะท้อนความเป็น

แบรนด์และบริษัท ที่เข้าใจและเอาใส่ใจในทุกมิติความต้องการ การอยู่อาศัยของลูกค้าในทุกโครงการ  เริ่มต้นตั้งแต่การคัดสรรที่ดิน การออกแบบบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวก ร่วมไปถึงการออกแบบสังคมคุณภาพที่ยั่งยืน  อีกทั้งการให้การบริการด้วยความตั้งใจ ใส่ใจเพื่อสร้างความอุ่นใจของลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่พบกัน เสมือนเพื่อนสนิทคนสำคัญทุกสิ่งจึงต้องดีที่สุดเสมอ (Friensumer)  และยังดูแลความสะดวกสบายในทุกด้านตลอดการอยู่อาศัย (Lifetime service) โดยยึดความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก ด้วยการส่งต่อประสบการณ์ Immersive Crafted Experience

            แคมเปญความเป็น CRAFT a life you love เกิดมาจากความเข้าใจผู้อยู่อาศัยของ BRITANIA ที่ว่า “บ้านเป็นสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรัก และเป็นที่หล่อหลอมการเติบโตขึ้นและค้นพบตัวเองตลอดชีวิต ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจและใส่ใจทุกความต้องการของแต่คนภายในบ้านอย่างลึกซึ่งเพื่อออกแบบประสบการณ์การใช้ชีวิตเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถทำในสิ่งที่พวกเขาสนใจหรือหลงใหลได้ตลอดไป”

            จากความจริงใจนี้ BRITANIA จึงต้องการสะท้อนตัวตนและบุคลิกของแบรนด์ ด้วยส่งมอบประสบการณ์ Immersive Crafted Experience ที่กลั่นกรองมาจากใจบริการอย่างลึกซึ้ง คือ BRI HEART MADE ซึ่งเป็น Customer Value มาจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ที่ครอบคลุมตลอด Customer Journey ของผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่ขั้นตอน คิด ทำ นำเสนอ ออกแบบทุกความสุขให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่ง BRI HEARTMADE แบ่งออกเป็น 3 หัวใจสำคัญที่จะช่วยยกระดับชีวิตและสังคมคุณภาพให้ลูกค้าในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตในแบบที่รักในทุกโครงการของ BRITANIA
 

3 หัวใจสำคัญของ BRI HEARTMADE  นี้ แบ่งออกเป็น 9 ใจบริการ ได้แก่

  • FRIENDSUMER : Deep Understanding Customer Need เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งเสมือนเป็นเพื่อน ด้วยความ เข้าใจ ถึงใจ เต็มใจ
  • MAGIC TOUCHING Everything can do มอบบริการก่อน-หลังการขาย ที่มีความจริงใจ อุ่นใจ ได้ใจ ลูกค้า
  • LIFETIME SERVICE : Lifetime Care การดูแลให้บริการตลอดช่วงชีวิต ที่มอบความใส่ใจ วางใจ สบายใจให้กับลูกบ้าน

 

จากแนวคิดของคำว่า บ้านที่ดีที่สุดคือ บ้านที่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่รัก” นี้ นอกจากมาจากทั้ง 9 ใจนี้แล้ว ยังก่อเกิดมาจากวิสัยทัศน์หลักของแบรนด์ BRITANIA ที่ต้องการสร้างสรรค์บ้านเพื่อให้ทุกคนมาเติมเต็มความปรารถนาในการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยมีมิชชั่นสำคัญอยู่ที่การตั้งใจออกแบบบ้านที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในสังคมคุณภาพ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งการอยู่อาศัย พร้อมด้วยคุณภาพการบริการสูงสุดที่จะส่งมอบความรู้สึกอบอุ่นและเอาใจใส่แบบครอบครัว เพื่อให้ผู้อาศัยได้สร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุข ได้สนุกกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันตามความต้องการในแบบของตัวเอง

BRITANIA มีเป้าหมายสำคัญ คือ เป็นบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต จึง คิด ทำ นำเสนอสิ่งที่ส่งเสริมคุณค่าการใช้ชีวิตของลูกบ้านทุกมิติ โดยมี Brand Positioning คือบ้านเอกลักษณ์เฉพาะบริทาเนีย ที่ร่วมพัฒนาออกแบบเพื่อรองรับวิถีการใช้ชีวิตในทุกช่วงชีวิต

โดยวิสัยทัศน์, ภารกิจ และเป้าหมาย ทั้งหมดนี้ ถ่ายทอดมาสู่แคมเปญความเป็น CRAFT a life you love จากความเป็นตัวตนของคนบริทาเนียที่มี Brand Culture คือ “B Crafter” โดยพนักงานทุกคนของ BRITANIA จะเป็น BRI AMBASSADOR ที่ได้รับการปลูกฝัง คุณค่าของแบรนด์ เพื่อส่งมอบคุณค่าของลูกค้า IMMERSIVE CRAFTED EXPERIENCE ประกอบด้วย

 

1.BEST PRACTICE :  Strategic Thinking มีกลยุทธ์ทางความคิด นําเสนอสิ่งที่สร้างสรรค์ ให้กับลูกค้าและองค์กร

2. RESPONSIBILITY : Empathy มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ แบ่งปัน และมีความรับผิดชอบในการลงมือทําทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมรอบข้าง ด้วยความปรารถนาดีที่ยั่งยืน

3. INTEGRITY : Trustworthiness มีความใส่ใจ จริงใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรมและมุ่งมั่นในการทํางาน เพื่อสร้างน่าเชื่อถือ ให้กับตนเองและองค์กร

ภายใต้ปรัชญาการทำงานและการสื่อสารตัวตนบุคลิกของแบรนด์ที่เต็มไปด้วยอบอุ่น จริงใจ BRITANIA ได้นำเสนอและสอดแทรกตัวตนมาสู่แบรนด์บ้านทั้ง 4 Segment ได้แก่

  • BRIGHTON (ไบรตัน) : บ้านหลังแรกที่สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่ม Life builder ให้คุณค่ากับ ความมั่นคงของการเริ่มต้นชีวิต  ดีไซน์จึงออกแบบให้ทุกพื้นที่มีความอิสระ

ทาวน์โฮมฟังก์ชันครบเพื่อคนรุ่นใหม่ ที่มาด้วยแนวคิด BRIGHTEN UP YOUR FREEDOM เต็มสีสันให้ชีวิตอิสระ ทุกพื้นที่สามารถออกแบบการใช้งานเพื่อแสดงตัวตนได้อย่างอิสระ เน้นทําเลเชื่อมต่อแหล่งเศรษฐกิจ เดินทางสะดวก เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิตง่ายขึ้นและปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ Home Automation สิ่งอํานวยความสะดวกครบครันทั้ง Club house, ฟิตเนส, สระว่ายน้ํา, สนามบาส ฯลฯ ออกแบบมาเพื่อเป็นบ้านหลังแรกสําหรับการเริ่มต้นชีวิตอย่างมั่นคง ในราคาที่ตอบโจทย์ ครบความคุ้มค่า

 

  • BRITANIA (บริทาเนีย) เพื่อลูกค้ากลุ่ม Pleasant Life ให้คุณค่ากับ การเริ่มต้นสร้างครอบครัวที่สมดุล กับบ้านครบครันฟังก์ชันการอยู่อาศัยเพียบพร้อมสังคมคุณภาพ เหมาะกับการเริ่มต้นครอบครัว

บ้านที่มาในแนวคิด “A MATTER OF LIVING สมดุลชีวิตที่สมบูรณ์” ที่มีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ออกแบบฟังก์ชั่นภายในบ้าน สัมพันธ์กับการใช้ชีวิต ทั้ง Double Kitchen, Co-Happy Space ฯลฯ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรอบด้าน ด้วยฟังก์ชั่น Magnetic Censor, Digital Door Lock, IP Camera, Motion Censor แฟซิลิตี้เหมาะกับการเริ่มต้นครอบครัว เช่น Clubhouse, สนามเทนนิส, สระว่ายน้ำ, Shuttle Van, ฯลฯ เจาะโลเคชั่นเพื่อการใช้ชีวิตของคนทุกวัย

 

  • GRAND BRITANIA (แกรนด์ บริทาเนีย) บ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สำหรับกลุ่มลูกค้า Upper level  ที่ให้คุณค่า กับการยกระดับครอบครัวที่ภาคภูมิใจ ภายใต้สังคมและบรรยากาศส่วนตัว พร้อมนวัตกรรมการอยู่อาศัย ที่ยกระดับการใช้ชีวิตไปอีกขั้น

บ้านที่มากับแนวคิด “THE PRIDE OF LIVING เติมเต็มความภาคภูมิให้ชีวิต” ชูความเป็น Iconic Design ยกระดับความพรีเมี่ยมในทุกด้าน ทั้งรูปแบบการดีไซน์ และฟังก์ชั่นภายใน เหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ ที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า จํานวนยูนิตน้อย และบรรยากาศเป็นส่วนตัว ครบครันด้วยนวัตกรรมและบริการพิเศษ เช่น Wellness Services Room, Grand Meeting Room, Sky Pool Panorama View ทําเลติดถนนใหญ่ เชื่อมต่อเมืองและย่านศูนย์กลางธุรกิจ

 

  • BELGRAVIA (เบลกราเวีย) บ้านที่ออกแบบมาอย่างประณีตและพิถีพิถัน เพื่อกลุ่มลูกค้า Social Beyonder ซึ่งให้คุณค่ากับสุนทรียะแห่งการอยู่อาศัย ในทุกตารางเมตรพร้อมการบริการเหนือระดับ

บ้านที่มากับแนวคิด “LUXURIOUS LIFE EVERY DAY ชีวิตสง่างามมีได้ทุกวัน” ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสูงสุดในทุกมุมของบ้าน บรรยากาศเหมือนรีสอร์ท หลบหลีกความวุ่นวายของเมือง เอกสิทธิ์การใช้ชีวิต และการบริการเหนือระดับ เช่น การบริการดูแลสระว่ายน้ําถึง 10 ปี Exclusive Well-being Living คุณภาพชีวิตที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายใจสมบูรณ์แบบ เช่น การบริการด้านสปาจากแบรนด์ชั้นนํา

เรียกว่าบ้านแต่ละ Segment ของ BRITANIA มีคอนเซ็ปต์และรายละเอียดในงานออกแบบและตัวตนที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและขนาดการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน แต่ถึงจะต่างกันอย่างไร สิ่งที่เหมือนกันคือ ความ CRAFT ความตั้งใจ ความใส่ใจในการยกระดับคุณภาพความสุขของผู้อาศัย เพื่อให้เป็นบ้านที่มอบประสบการณ์ความสุขในแบบที่เป็นคุณ “CRAFT a life you love ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รัก” ตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าตลอดไป