ปัจจุบันนี้การจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัย สิ่งสำคัญที่คุณต้องนึกถึงนอกจากคุณภาพของบ้าน – คอนโดฯที่ดี จากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้ การมองหาบริการหลังการขายและบริการอื่นๆ สำหรับลูกบ้านหลังเข้าอยู่แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ความใส่ใจ โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในคอนโดฯ ที่อาจจะเกิดปัญหาเล็กน้อยจากจำนวนเพื่อนบ้านในอาคารเดียวกัน เหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญของบริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่จะต้องเพิ่มฟังก์ชั่น หรือบริการใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ในโครงการ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของลูกบ้าน และรองรับข้อร้องเรียนของลูกบ้านเพื่อนำมาเร่งแก้ปัญหาให้ทันท่วงที

ล่าสุด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำการพัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของไทย ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้ามุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด ได้เห็นปัญหาเหล่านี้ และได้นำมาพัฒนาเป็นระบบปฏิบัติการ “Ananda Sure” ที่ทันสมัยที่สุด

สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์ม ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ ครอบคลุมตั้งแต่วันแรกตลอดจนทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย สู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการดูแลลูกค้า (Operation excellence) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พร้อมตอบโจทย์การทำงานได้สูงสุด สร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมอสังหาฯ รับ New Normal Property Revolution

คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Ananda Sure” เป็นสิ่งที่อนันดาฯ ได้ปรับตัวมาตลอด โดยใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในองค์กร ลดขั้นตอนการสั่งงานที่ยุ่งยาก เป็นระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ ที่สามารถทำงานได้ทุกที่ผ่านระบบออนไลน์

และยังรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า โดยบนแพลตฟอร์มเดียวกันนี้ ทีมงานของอนันดาฯ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร CEO จนถึงระดับปฎิบัติการ จะสามารถเห็นข้อร้องเรียน หรือคำติชมของลูกค้าทั้งหมดกว่า 48 โครงการภายในเวลา เพียง 17 นาทีเท่านั้น ซึ่งปฏิบัติการนี้สามารถนำเสนอบริการ และเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่มีอยู่ ส่งผลดีให้กับลูกค้าและอนันดาฯ ในระยะยาว ถือเป็นการ Disrupt วงการอสังหาฯ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและทันต่อสถานการณ์ ที่ผ่านมาได้มีการวัดและประเมินผลจากการนำ ANANDA SURE มาใช้ โดยสามารถวัดค่าความพึงพอใจในการให้บริการ (CSAT) เพิ่มขึ้น 6% จากเดิม 88.0% เป็น 93.4% และมีลูกค้าที่มาจากการบอกต่อ และลูกค้าเดิมถึงกว่า 70% สะท้อนให้เห็นความพอใจในระบบของ ANANDA SURE ที่ได้ให้บริการมาเพียง 1 ปีเท่านั้น

แน่นอนว่า “Ananda Sure” จะกลายเป็นหัวใจสำคัญที่เข้ามายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ ครอบคลุมการดูแลลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงทุกช่วงเวลาการอยู่อาศัย ซึ่งระบบปฏิบัติการ “Ananda Sure” มีส่วนช่วยให้ complain ในส่วนการดูแลลูกค้าลดลงได้กว่า 50% และยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานได้เร็วขึ้น เช่นทีมแจ้งซ่อม จากเดิมที่ต้องใช้เวลา 17-18 วัน ตอนนี้ลดลงเหลือแค่ 5-6 วันเท่านั้น

รวมถึงการรับฟังความต้องการโดยตรงจากลูกค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่เซลล์ ต้องมีความพร้อมในการบริการ ขณะที่ลูกค้าที่เข้ารับบริการสามารถให้คะแนนการให้บริการของพนักงานในทุกขั้นตอนที่เข้าพบกับลูกค้า โดยระบบจะจัดเก็บผลคะแนนการให้บริการที่ลูกค้าประเมิน เพื่อนำมาสรุปรายงาน ดังนั้นด้วยกระบวนการนี้จึงช่วยลดความขัดแย้งของการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และลูกค้าก็ได้รับบริการอย่างดีเยี่ยมด้วยเช่นกัน

หากได้รับความชื่นชมจากลูกค้า ระบบปฏิบัติการ “Ananda Sure” ก็จะมีคะแนนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าได้รับคำชมมาก บริษัทก็จะมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วย นอกจากนี้ลูกค้าที่ตัดสินใจกลายเป็นลูกบ้านของอนันดาแล้ว ในระยะการตรวจรับห้อง ยังสามารถให้คะแนนความพอใจกับการตรวจรับห้องได้ตลอดเวลา ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจห้องได้อย่างสบายใจ จนกว่าจะได้ห้องตามความต้องการ

สำหรับ “Ananda Sure” อยู่ภายใต้แกนหลักสำคัญ คือ Ananda Focus คือ การวางแผนงาน ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารงานขาย งานบริหารการก่อสร้าง งานบริหารงานบริการลูกค้ามาร่วมกันจัดทำแผน นำเสนอผลงาน และมีการติดตามรายสัปดาห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งรายได้ และความพึงพอใจของลูกค้า

  • Ananda Sure คือ Operation excellence เพื่อสร้างคุณภาพสินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการในเครือ อนันดาฯ ในะระยะยาว
  • Ananda Clear คือ การดูแลระบบจัดการตั้งแต่การเตรียมห้องพักให้พร้อม ตรวจรายละเอียดทุกอย่างภายในห้องพัก ก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า
  • Ananda Quick คือ กระบวนการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยนำข้อมูลในทุกจุดมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
  • Ananda PMO คือการควบคุมงานระดับโปรเจคตั้งแต่ต้นจนจบ

เป้าหมายสำคัญของอนันดาฯ ในการเป็นผู้นำในตลาดอสังหาฯ ระบบปฏิบัติการ “Ananda Sure” จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้อนันดาฯ ขึ้นแท่นความเป็นผู้นำด้วยระบบซอฟต์แวร์ และยังมีความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน อาทิ โรงแรมชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ, Sale เอเจนท์

โดยระบบปฏิบัติการ “Ananda Sure” จะสร้างมูลค่าการลงทุนระยะยาว โดยเชื่อว่าจะเป็นรูปแบบเริ่มต้นของธุรกิจอสังหาฯ ที่สร้างการบริหารจัดการแบบสมบูรณ์แบบ

“อนันดาฯ” พร้อมส่งต่อความสุขในการอยู่อาศัยด้วยนวัตกรรมการบริการ การดูแลอย่างใส่ใจที่ครอบคลุมตั้งแต่วันแรกไปจนถึงช่วงเวลาการอยู่อาศัย ทั้งหมดนี้เป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ความอุ่นใจในการใช้ชีวิต โดยอนันดาฯ พร้อมก้าวสู่วิถีแห่ง New Normal Property Revolution และเชื่อว่าปฏิบัติการอนันดาชัวร์จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้การลงทุนในระยะยาวกับลูกค้าต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ยกตัวอย่าง ในขั้นตอนการตรวจห้อง เพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งในส่วนของงานก่อสร้าง จะมีหน่วยงาน QC การ QC ไม่ได้มีแค่ส่วนของอนันดาฯ ยังมีไปถึงผู้รับเหมา แล้วมาจบสุดท้ายที่หน่วยงาน QCC ที่เป็นหน่วยงานกลางที่อนันดาจัดตั้งขึ้น เพื่อมาตรวจห้องเป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากผ่านการ QCC ก็จะมีการคลุมพลาสติกทั้งชุดครัว สุขภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอุปกรณ์มีคุณภาพ และไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ในส่วนของการ QC ทางอนันดาฯ ได้นำระบบ ATA ที่เป็น application มาใช้ ในการตรวจทุกห้อง 100% ในการดำเนินการตรวจสอบ ก่อนส่งมอบห้อง โดย application นี้ จะเก็บข้อมูลเป็นรายโครงการ ไม่มีการตรวจแบบสุ่ม ต้องตรวจทุกห้อง 100% รวมถึงการบันทึก defect ด้วยรูปภาพ ไว้บน Application นี้ แทนการบันทึกผ่านการจดด้วยกระดาษ โดยเป็นการรวมทั้ง QCC, Sale และลูกค้าเข้าด้วยกัน ลูกค้าก็สามารถแจ้ง defect เล็กๆ น้อยๆ โดยบันทึกผ่าน Application นี้ได้ด้วย เพื่อเป็นการรวมศูนย์ของข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การแก้ปัญหา ทำได้ไว ครบ ตรงจุด

ตลอดจนสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จใน อนันดาชัวร์ ก็คือ Feedback ของลูกค้า ผ่านทาง QR นี้ ให้ลูกค้าได้ประเมินให้คะแนนความพึงพอใจ ซึ่งคะแนนทั้งหมด จะสรุปโดยหน่วยงานกลาง Ananda Sure และส่งผลคะแนนความพึงพอใจดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงผู้บริหาร แบบ Real Time เพื่อให้เกิดการทำงาน และแก้ปัญหาโดยทันที

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทำให้การทำงานคล่องตัว ทำงานได้ทุกที แก้ปัญหาได้ทันที และไม่ต้องเสียเวลาทำรายงาน ทุกอย่างรวมไว้บนระบบ เพื่อรองรับการทำงานของคนรุ่นใหม่ ทำให้เกิดการรู้หน้าที่ของตัวเอง ไม่ต้องกดดัน