วันนี้เรานำผลงานวิจัยบางส่วนจาก The State of Southeast Asia:2021 ซึ่งจัดทำโดย ASEAN Studies Centre แห่ง ISEAS-Yusof Ishak Institute (https://www.iseas.edu.sg/) ประเทศสิงคโปร์มาให้ดูกันว่า ผู้คนในอาเซียน มองประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องวิกฤตโควิด 19 งานวิจัยนี้ได้ผลมาจากการทำแบบสอบถามออนไลน์จำนวนกว่า 1,000 คนจากสิบประเทศในกลุ่มอาเซียน

ผลการสำรวจในเรื่องของความท้าทายสามสิ่งของกลุ่มประเทศในอาเซียนก็คือเรื่องของ โควิด 19, ปัญหาการว่างงาน, และ ช่องว่างระหว่างรายได้ในสังคม สำหรับประเทศไทยนั้นในส่วนของความท้าทายอื่นๆ ของประเทศไทยก็เป็นเรื่องของเสธียรภาพทางการเมือง ส่วนในเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับเรื่องภัยธรรมชาติ ก็ดูจะไม่เป็นที่กังวลของคนไทยซักเท่าไหร่

            

            ในส่วนของประเทศกลุ่มอาเซียน ที่มีความเป็นผู้นำในการจัดการปัญหาโควิด 19 ผลการสำรวจนั้นออกมาว่า อันดับที่หนึ่งคือ สิงคโปร์ ตามมาด้วยอันดับที่สอง คือเวียดนาม ตามด้วย กลุ่มที่คิดว่าไม่มีประเทศไหนที่จัดการได้ดีเลย และประเทศไทยนั้นได้อันดับที่สี่ พม่า อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์นั้นถูกมองว่ามีความเป็นผู้นำในการจัดการโควิด น้อยที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

            

            ส่วนประเทศที่ทางอาเซียนมองว่าให้ความช่วยเหลืออย่างมากกับวิกฤตโควิด 19 คือ จีน ตามมาด้วย ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกา ส่วน รัสเซีย กับ แคนาดา นั้นถูกมองว่าให้ความช่วยเหลือน้อยที่สุด

            

                  นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัย ที่สะท้อนมุมมองบางสาวนของกลุ่มประเทศในอาเซียน ต่อวิกฤตโควิด 19 ซึ่งก็ค่อนข้างสอดคล้องกับมุมมองที่คนส่วนใหญ่รู้สึกกัน ในรายงานชุดนี้ยังมีมุมมองในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก ซึ่งก็จะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป