ปี 2563 ถือเป็นปีที่ไม่สดใสนักสำหรับ ภาคเศรษฐกิจทั่วโลกและการใช้ชีวิต ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 เหมือนกันทั้ง ภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยเองก็หนีไม่พ้นกับปัญหาในครั้งนี่ ถึงแม้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยจะแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ไม่ดีที่มีมาตั้งแต่ปี 2562 

          สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา จากการสอบถามของทาง Terrabkk ต่อนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายๆคน ในงาน TERRABKK รวมพลังอสังหาฯ 5 ภูมิภาค ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มียอดคนเข้าเยี่ยมชมโครงการน้อยลง ยอดการจองลดน้อยลง และสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คือในเรื่องของการโอนของลูกค้า เพราะจะติดปัญหาในเรื่องการทิ้งโอน เนื่องจากธนาคารไม่อนุมัติวงเงินในช่วงนี้ และลูกค้าไม่มั่นใจถึงอนาคตของเศรษฐกิจจึงได้ลดภาระการเป็นหนี้ลง 

          และจากงานวิจัยของ แผนกวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ชี้ให้เห็นอีกว่าภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 มีปัญหาอยู่จริง โดยในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมามีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่เพียงแค่ 16 โครงการ 5,880 ยูนิต ถือว่าเป็นอุปทานเปิดใหม่ต่ำสุดในรอบ 8 ปี เท่านั้นยังไม่พอ งานวิจัยยังได้รายงานอีกว่าอัตราขายรวมของคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 1 มีอัตราการขายเฉลี่ยประมาณ 31% เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการขายเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี หรือในรอบ 40 ไตรมาสที่ผ่านมา

          ซึ่งทาง Terrabkk ได้จัดทำแบบสอบถาม ในเดือนมีนาคม เรื่องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ เป็นการทำแบบสอบถาม Online จากผู้ร่วมทำแบบสอบถาม 100 คน ที่สำรวจความต้องการในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ก่อนที่จะมีการ Lock Down และเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จะส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเหมือนในตอนนี้ ผลสรุปออกมาได้ดังนี้

          ในปี 2563 มีผู้สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ 62% และไม่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ 38% โดยเหตุผลอันดับที่ 1 ที่สนใจในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ คือ ราคาที่ถูกลงกว่าเดิม 32.5% รองลงมาคือเรื่อง ซื้อเพื่อลงทุนและซื้อการอยู่อาศัย อย่างละ 25% สำหรับผู้ที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้องการส่วนลด มากกว่า 30% จำนวน 67% มากกว่า 25% จำนวน 12% และสำหรับเหตุผลที่ไม่สนใจในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะ กังวลความไม่มั่นคงทางรายได้ 42.39% อสังหาฯมีราคาสูงขึ้น 10.87% 

          ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ความสนใจในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ยังมีอยู่พอสมควร แต่หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปจะยังมีใครสนใจซื้อ แต่ทาง Terrabkk ยังอยากรู้อีกว่าถ้าหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 แล้ว ความต้องการซื้ออสังหาฯจะยังกลับมาสู่ภาวะปกติหรือไม่? 

          ร่วมตอบแบบสอบถามกับเราไม่เกิน 5 คำถาม ซึ่งผลของแบบสอบถามไม่ได้เป็นไปเพื่อการพาณิชย์หรือเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่ผลที่ได้ทาง TerraBKK จะนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ให้กับผู้อ่านทุกท่านต่อไปโดยสามารถร่วมทำแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/zVktZDmNfwBZTWME9