เจาะตัวเลข นักท่องเที่ยว เชียงใหม่-ภูเก็ต-ชลบุรี

 

              ทราบหรือไม่ ?  "สาขาที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร" เป็นหนึ่งในเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยตัวเลขล่าสุด Q1/2562 พบว่า สาขาที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร เพิ่มขึ้น 4.9%  

 

               TerraBKK สรุปข้อมูล เจาะตัวเลขนักท่องเที่ยว เชียงใหม่-ภูเก็ต-ชลบุรี  โดยอ้างอิงข้อมูลสถิติ “Tourism Statistics 2014-2019” จาก “กระทวงการท่องเที่ยวและการกีฬา”  รายละเอียดดังนี้

 

 

เชียงใหม่ 

 

              เมืองท่องเที่ยวสำคัญทางภาคเหนือ TerraBKK พบว่า เชียงใหม่ เป็นจังหวัดเดียวของภาคเหนือที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวระดับแสนคนต่อเดือน สร้างรายได้เข้าจังหวัดกว่า 2.7 พันล้านบาทต่อเดือน ตัวเลขล่าสุดปี 2019 (ม.ค.-ก.ค.) มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 5.75 ล้านคน

 

 

              นักท่องเที่ยวเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยสัดส่วนเฉลี่ย 66% และเป็นชาวต่างชาติราว 34%  โดยต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยวเชียงใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2018 ล่าสุด  คือ

 

 • China 1,037,696  คน
 • USA 231,243  คน
 • United Kingdom 195,559 คน
 • France 159,311 คน
 • Japan 147,394 คน
 • Germany 122,639 คน
 • Australia 105,255  คน
 • Korea 101,706  คน
 • Netherlands 51,736 คน
 • Middle East 49,679 คน

 

              นักท่องเที่ยวต่างชาติในเชียงใหม่ มีพฤติกรรมการใช้จ่าย เฉลี่ย 4,490 บาทต่อคนต่อวัน สัดส่วนการใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าที่พัก 28% รองลงมาเป็น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 20% , ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก 19%

              สำหรับ ข้อมูลด้านที่พักและโรงแรมเชียงใหม่ มี Occupancy Rate เฉลี่ย 76.02% (ปี 2018) ค่าที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติเชียงใหม่ เฉลี่ย 1,254 บาทต่อคนต่อวัน  เข้าพักเฉลี่ย 2-3 วัน ห้องพักเฉลี่ย 1-2 คน

 

 

ภูเก็ต

              มาต่อกันที่ภาคใต้  ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวสำคัญรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับต้นๆ ของประเทศไทย TerraBKK พบว่า ตัวเลขล่าสุดปี 2019 (ม.ค.-ก.ค.) มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 9.05 ล้านคน  ภูเก็ตมีจำนวนนักท่องเที่ยวระดับแสนคนต่อเดือนสูงสุดของภาคใต้ สร้างรายได้เข้าจังหวัดกว่า 3.1 หมื่นล้านบาทต่อเดือน

 

             

 

              สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากสัดส่วน 71%ของทั้งหมดในปี 2014 เพิ่มขึ้นมาเป็น 73%.ในปี 2018 และล่าสุด 77% ในปี 2019 (ม.ค.-ก.ค.)  โดย TOP 10 ต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ตสูงสุด ปี 2018  คือ

 • China 3,078,317 คน
 • Russia 906,454 คน
 • Germany 618,742 คน
 • Australia 473,515 คน
 • United Kingdom 351,504 คน
 • Korea 282,162 คน
 • Japan 266,242 คน
 • France 262,294 คน
 • Sweden 187,637 คน
 • India 185,853 คน

 

              นักท่องเที่ยวต่างชาติในภูเก็ต ใช้จ่ายเฉลี่ย  8,432 บาทต่อคนต่อวัน สัดส่วนการใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าที่พัก 28% รองลงมาเป็น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 20% , ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก 15%

              สำหรับ ข้อมูลด้านที่พักและโรงแรมในภูเก็ต TerraBKK พบว่า  มี Occupancy Rate เฉลี่ย 75.96% (ปี 2018) ค่าที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติเชียงใหม่ เฉลี่ย 2,348 บาทต่อคนต่อวัน  เข้าพักเฉลี่ย 3-4 วัน ห้องพักเฉลี่ย 1-2 คน

 

ชลบุรี

              เมืองท่องเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่นานวันไปดูสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยจะขยับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากสัดส่วน 32%ของทั้งหมดในปี 2014 เพิ่มขึ้นมาเป็น 39%ในปี 2018 และล่าสุด 45% ในปี 2019 (ม.ค.-ก.ค.) 

 

 

              TerraBKK พบว่า  ชลบุรี เป็น จังหวัดเดียวของภาคตะวันออกที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวระดับแสนคนต่อเดือน สร้างรายได้เข้าจังหวัดกว่า 1.5 หมื่นล้านบาทต่อเดือน  ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวชลบุรีสูงสุด 10 อันดับ คือ

 • China 2,710,992 คน
 • Russia 1,108,651 คน
 • Korea 646,814 คน
 • India 623,136 คน
 • Germany 401,554 คน
 • Middle East 390,184 คน
 • Taiwan 383,579 คน
 • United Kingdom 297,757
 • Japan 221,111 คน
 • Hong Kong 208,931 คน

              TerraBKK พบว่า  การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในชลบุรี เฉลี่ย  5,450 บาทต่อคนต่อวัน สัดส่วนการใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าที่พัก 33% รองลงมาเป็น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 22% , ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 15%

               ภาพรวมตัวเลขด้านที่พักและโรงแรมในชลบุรี  มี Occupancy Rate เฉลี่ย 79.56% (ปี 2018) ค่าที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติเชลบุรี  เฉลี่ย 1,774 บาทต่อคนต่อวัน  เข้าพักเฉลี่ย 2-3 วัน ห้องพักเฉลี่ย 1-2 คน  ---TerraBKK

 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

 TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก