นักท่องเที่ยวชาติใด shopping เก่งสุดในประเทศไทย

              การมองหากลุ่มเป้าหมายในการทำธุรกิจ  ดูเหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาจเป็นหนึ่งกลุ่มผู้บริโภคน่าสนใจไม่น้อย เพราะการเดินทางมาท่องเที่ยว ย่อมมีความพร้อมด้านเงินทุนในการจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้ว TerraBKK สังเกตตัวเลขการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยปี 2018 จากสถิติ TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY EXPENDITURE ITEM จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลองมาดูกันว่า นักท่องเที่ยวชาติใด น่าสนใจกันบ้าง ?

มุมมอง  “สัดส่วนเงิน Shopping ต่อเงินใช้จ่ายทั้งหมด”

              สมมติว่า ต่างชาติมีเงินทุนทั้งหมดในการท่องเที่ยวประเทศไทยอยู่ 100 บาท ค่าเฉลี่ยจากข้อมูล Tourism Statistics 2018 พบว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของ Shopping ราว 24.3%  คิดง่ายๆ ต่างชาติจะใช้ราว 1/4 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อการ Shopping นั้นเอง

              และ  TerraBKK ยังสังเกตเห็น 12 ประเทศน่าสนใจ ที่มีสัดส่วนการใช้เงิน 1/3 ของเงินทั้งหมด สำหรับการ Shopping อีกด้วย โดยเป็น 8 ต่างชาติในกลุ่ม East Asia และ 4 ต่างชาติในกลุ่ม South Asia ขณะเดียวกันต่างชาติจากแดนไกล กลุ่ม Europe, กลุ่ม The Americas, กลุ่ม Oceania จะใช้จ่ายเงินเพื่อ Shopping ในประเทศไทย ราว 15-16% ของเงินทั้งหมด เท่านั้น

               TerraBKK พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสัดส่วนเงิน Shopping ต่อเงินใช้จ่ายทั้งหมดสูงถึง 1/3 นั้น อาจไม่ใช่ต่างชาติที่สร้างรายได้เข้าประเทศไทยสูงสุดในด้าน shopping  ลองมามองกันอีกมุมในแง่ของยอดรวม Shopping ทั้งหมดในปี 2018 ของแต่ละชาติ จะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง ?

มุมมอง “ยอดรวม Shopping ทั้งหมด”

              ค่าใช้จ่ายทั้งหมด จากการท่องเที่ยวประเทศไทยของชาวต่างชาติปี 2018 สูงราว 1.88 ล้านล้านบาท เลยทีเดียว ในจำนวนทั้งหมดนี้เกิดค่าใช้จ่ายในการ Shopping ราว 4.56 แสนล้านบาท (คิดเป็น 24.3%)  TerraBKK ไม่แปลกใจหาก สัดส่วน 35%ของค่าใช้จ่าย Shopping ทั้งหมดจะมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยจำนวนเงิน Shopping สูงถึง 1.61 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาติเดียวของประเทศไทยที่มีตัวเลข Shopping สูงแตะหลักแสนล้านบาทต่อปีเช่นนี้ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาติอื่นยังคงอยู่ในระดับหมื่นล้านบาทต่อปี โดยอันดับที่ 2 และ 3 คือ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 3.32 หมื่นล้านบาท และ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 2.06 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ

              TerraBKK สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความน่าสนใจในแง่การใช้จ่าย Shopping ในประเทศไทย ทั้งในแง่ “สัดส่วนเงิน Shopping ต่อเงินใช้จ่ายทั้งหมดสูงถึง 30% และยังมี “ยอดรวม Shopping ทั้งหมด ติด Top 10สูงสุด”   ยังคงต้องยกให้ นักท่องเที่ยวชาวจีน รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง มาเลเซีย,ลาว, กัมพูชาและ เวียดนาม

 

            ท้ายนี้  TerraBKK ได้สรุป ข้อมูลการใช้จ่ายด้าน Shopping ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2018 แบ่งตามภูมิภาคและรายประเทศ น่าสนใจ ดังนี้