สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม ถือเป็นเรื่องสำคัญในสังคมของเราในยุคปัจจุบัน ทุกๆคนต่างมองหาความเท่าเทียมกันในสังคมตลอดเวลา รวมทั้งกลุ่ม LGBT กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งในทุกวันนี้ก็คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า กลุ่ม LGBT คือกลุ่มคนผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากในโลกปัจจุบัน มีคนดังที่เป็นที่รู้จักมากมายต่างออกมายอมรับและออกมาสนับสนุนเรียกร้องสิทธิของกลุ่มคน LGBT ตัวอย่างเช่น Kesha Rose Sebert ที่ได้รับรางวัล LGBT Visibility Award ซึ่งยกย่องให้เธอเป็นตัวอย่างการยืนหยัดต่อสู้เพื่อเยาวชน LGBT ไม่ให้ถูกข่มเหงรังแก

          และในความเป็นจริงแล้ว กลุ่ม LGBT เองนอกจากเป็นกลุ่มคนผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากในโลกแล้ว ยังเป็นกลุ่มที่มีจำนวนประชากรอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว จากข้อมูล LGBT CAPITAL (บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินที่ให้บริการกลุ่ม LGBT เป็นหลัก)  ได้เปิดเผยข้อมูลว่าในปี พ.ศ. 2559 (ถึงเดือนพฤษภาคม) จำนวนประชากรกลุ่ม LGBT มีอยู่ 483 ล้านคนทั่วโลกจากประชากร 7.4 พันล้านคนทั่วโลก (อ้างอิงจาก Population Reference Bureau) คิดเป็น 6.53% จากประชากรทั้งหมดในโลก ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 7.33% ที่มีประชากรกลุ่ม LGBT อยู่ประมาณ 450 ล้านคน จากประชากร 7.3 พันล้านคนทั่วโลก คิดเป็น 6.08% ในทางด้านของจีดีพี (GDP) หรือมูลค่าตลาดในด้านของสินค้าและบริการของกลุ่ม LGBT ปี 2559 มีมูลค่ารวมกว่า 5.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 189 ล้านล้านบาทไทย ถ้าคิดเป็นจีดีพี (GDP) ต่อคนจะอยู่ที่ประมาณคนละ 391,300 บาทต่อคนต่อปี  จึงทำให้กลุ่ม LGBT เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มใหม่ที่กำลังเติบโตและมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

          นอกจากนี้ รายได้ของกลุ่มคน LGBT ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน โดยจากการสำรวจของ Justin Lehmiller (the director of the social psychology program at Ball State University) ในปี 2558 ได้แสดงให้เห็นว่า ใน 1 ปี

  • กลุ่ม G-Gay มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 59,618 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,086,630 บาท ในขณะที่ผู้ชายธรรมดามีระดับรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 57,032 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,996,120 บาท
  • ในทางด้านของเพศหญิงเอง กลุ่มคนที่เป็น lesbians มีระดับรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 47,026 เหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 1,645,910 บาท และกลุ่มที่เป็นเพศสภาพมีระดับรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 39,902 เหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 1,396,570 บาท

          ซึ่งเราจะเห็นว่ากลุ่ม LGBT เป็นกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น รวมถึงกลุ่ม LGBT ที่อยู่กันเป็นคู่รัก ทำให้รายได้ Double เป็น 2 เท่าหรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่ม DINK (Double Income No Kid)

          ตลาดกลุ่ม LGBT ในไทยเองก็เติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว จากการรายงานของเว็บไซต์ Travel Wire Asia ประเทศไทยถูกตั้งฉายาจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ว่าเป็นเมืองหลวงของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT ประจำภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากคนไทยมีความเป็นมิตรและยอมรับนักท่องเที่ยวที่เป็น LGBT กันอย่างแพร่หลาย มีแรงต้านที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับบางประเทศในทวีปเอเชียหรือในโลก

          ซึ่งคงบอกได้เลยว่า กลุ่ม LGBT เป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลทางความคิด และมีกำลังซื้ออยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่งกลุ่มกำลังซื้อที่ไม่ควรมองข้าม เป็นโอกาสที่ดีของหลายๆธุรกิจ ทาง Terrabkk จึงคิดว่ากลุ่ม LGBT ควรที่จะได้รับความเคารพ ได้รับสิทธิ เสรีภาพทางความคิด อย่างเท่าเทียม