การทำงานเป็นกะ ส่งผลเสียต่อสุขภาพในเรื่องของการกินไม่เป็นเวลา นอนไม่เป็นเวลา โดยเฉพาะคนที่ทำงานกะดึก ย่อมมีผลต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย

การกินสำหรับคนทำงานเป็นกะ ต้องมีการจัดปรับเวลามื้ออาหารให้เหมาะสมกับเวลางานที่ทำโดยยังคงกินอาหารครบ 3 มื้อ แต่ละมื้อห่างกัน 5-6 ชั่วโมง โดยมื้อสุดท้ายของวันควรห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง และไม่ควรเป็นมื้อที่กินปริมาณมากเกินไป พยายามเพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหว เช่น แกว่งแขน หรือเดินขึ้นลงบันได เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลมบางประเภท

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaihealth.or.th