TERRA HINT: Find your risk, Dare to niche 2030

สร้าง "ทางเลือก" ก่อนหมด "ทางรอด" ในธุรกิจอสังหาฯ

 

            เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีสำคัญของธุรกิจ “อสังหาริมทรัพย์” กำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เห็นได้จากผู้พัฒนาอสังหาฯในปีนี้ ที่ออกมาประกาศแผนธุรกิจใหม่ ซึ่งเกือบทุกรายทำแผนปรับตัวรองรับการพัฒนาให้สมดุล ที่ต้องเชื่อมโยง Demand – Supply ให้สอดรับเพื่อลดความเสี่ยงปัญหา Over Supply โดยเฉพาะกลุ่ม คอนโดฯที่ปีนี้เห็นได้ชัดว่าหลายบริษัทลดปริมาณการเปิดโครงการใหม่ และเร่งอัดโปรโมชั่นระบายสต๊อกเดิม เพื่อให้ทันกับมาตรการ LTV ที่จะมีผลกระทบต่อลูกค้ากลุ่มนักลงทุน

 

“เมกะโปรเจ็ค” ความหวังของภาคอสังหาฯ ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ธุรกิจนี้เติบโตต่อไปได้ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมให้เกิดการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาฯรองรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

 

เพื่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาฯให้ยั่งยืนอย่างแข็งแกร่งไปอีก 10 ปีข้างหน้า TerraBKK จึงได้ร่วมกับ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

จัดเวทีสัมมนาFind your risk, Dare to niche 2030 : สร้าง "ทางเลือก" ก่อนหมด "ทางรอด" ในธุรกิจอสังหาฯ” เพื่อนำเสนอแนวคิด รูปแบบ การพัฒนาที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการแข่งขันสูงในยุคโลกาภิวัตน์

 

สำหรับนิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงามสัมมนา ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุม329  และบริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิจัยฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

TERRA HINT: Find your risk, Dare to niche 2030

สร้าง "ทางเลือก" ก่อนหมด "ทางรอด" ในธุรกิจอสังหาฯ

 

วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุม329   และบริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิจัยฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-13.15 น. ประธานกล่าววัตถุประสงค์ของงาน และกล่าวเปิดการสัมมนา

 

13.15-14.00 น. Down to Rise สร้าง ‘ทางเลือก ใหม่ (Market Outlook)

- ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังชะลอตัวในปี 2562

- ปัจจัยด้านบวก-ปัจจัยด้านลบต่อธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2573 (อีก 10 ปี)

- อสังหาริมทรัพย์ 4.0 “ รู้ทันตลาดและคู่แข่ง” (Terra Byte)

โดย คุณสุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ เว็บไซต์ TerraBkk.com

 

14:00 – 14:30 การพัฒนาเมือง (Smart City and Sustainable Development Process)

- Silicon valley

- การพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD)

- ความน่าจะเป็นของ EEC

โดย คุณ Cory M. Ticktin, FAIA, RIBA, LEED AP
Director at Gensler

 

14.30-15.30 น. Find your risk, Dare to niche สร้างทางเลือกการลงทุนใหม่

- Rising Leasehold สิทธิการปล่อยเช่าระยะยาว คือตลาดหลักในอีก 10 ปี

โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

- Find Differentiation สร้างทางเลือกการลงทุนใหม่ ไม่ใช่แค่ Copy me too

- Case study : Wellness Residence

- Case study : Pet’s lover Residence

- Case study : Klong-Teuy Central Market

- Case study : Ekamai Transit Oriented Development: TOD

โดย กลุ่มนิสิต หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 

15.30-16.30 น. Technology Disruption “เทคโนโลยีการก่อสร้างในอนาคต สำหรับ Developer ยุคใหม่”

โดย คุณนคร สายหยุดทอง กรรมการผู้จัดการ Precast Concrete Business บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด

- Operation Improvement by Big Data

โดย คุณจิรดิศ สุขเสงี่ยม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ (Builk one group co. ltd)