Find your risk, Dare to niche 2030 สร้าง

23 Feb 2019

13:00:00

ห้องประชุม329 และบริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิจัยฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร

คุณสุมิตรา วงภักดี

MD. Terra Media and Consulting Co.,Ltd.

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (terrabkk.com) เว็บไซต์และสื่อความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบออนไลน์หลากหลายช่องทาง เช่น terrabkk.com, Facebook Fanpage, Line, Instragram, Twitter, HINT Magazine และ TerraByte App โปรแกรมรวบรวมข้อมูล Supply ของตลาดที่อยู่อาศัยทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล

Cory M. Ticktin

FAIA, RIBA, LEED AP Director at Gensler

A design ethos enriched by an acute awareness of cultural regionalism, Cory is architect & designer who has more 34 years experiences in Urban Design, Mixed use project, Residential, Retail, Hospitality etc. He creates responsible architecture where he believes that every building must be of its TIme, of its Place and of its Patron.

Cory M. Ticktin
คือสถาปนิกและดีไซเนอร์ที่สั่งสมประสบการณ์การออกแบบทั่ว โลกกว่า 34 ปี เน้นสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมและพื้นที่ โดยเฉพาะการออกแบบพื้นที่ย่านและพื้นที่เมือง ตัวอย่างผลงานในประเทศไทย ได้แก่ Magnolia Ladprao- Chokchai4, Bangkok North Transportation Terminal, Rasa Tower, Unilever Headquarters, Chao Phra Ya River Residential, Digital Park เป็นต้น

Background
Bachelor of Architecture, University of Southern California Fellow, American Institute of Architects Chartered Member, Royal Institute of British Architects Licensed Architect, State of California, USA [#C23377], 1991 LEED™ Accredited Professional, 2004

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย A-3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ For All & Universal ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการสวางคนิเวศ อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ, โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All), กรมการท่องเที่ยว และ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (รัฐภาสแห่งใหม่) เป็นต้น

คุณนคร สายหยุดทอง

กรรมการผู้จัดการ Precast Concrete Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

2524-2525 วิศวกรออกแบบบริษัท Black & Veatch Thailand
2525-2529 วิศวกรออกแบบ บริษัทสยามวิศวกรที่ปรึกษา
2529-2535 วิศวกรโครงการ บริษัท TPE ในเครือ เอสซีจี เคมีคอล
2535-2559 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง เอสซีจี
2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ SCG Precast Concrete Business

คุณจิรดิศ สุขเสงี่ยม

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ (Builk one group co. ltd)

ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาโปรแกรมและซอฟท์แวร์ ตั้งแต่ POJJAMAN ระบบ ERP เพื่อธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะ, JUBILI โปรแกรมบริหารงานขายสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, KWANJAI ระบบประสานงานแจ้งซ่อมหลังการขายโครงการหมู่บ้าน-คอนโด จนมาถึง Ploy by BUILK (พลอย บาย บิลค์) โปรแกรม CRM ช่วยบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์

 

2017-Now
Product owner
(Realestate Solution)

2005-2017
Project Manager / Project Engineer
(Realestate Construction Projects)

MBA Thammasart Business School
B.Eng Civil Engineer Chulalongkorn University

สถานที่จัดสัมมนา

ห้องประชุม329 และบริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิจัยฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

12.00 - 13.00น. ลงทะเบียน
13.00 - 13.15น. ประธานกล่าววัตถุประสงค์ของงาน และกล่าวเปิดการสัมมนา
13.15 - 14.00น.

Down to Rise สร้าง ‘ทางเลือก ใหม่ (Market Outlook)

 • ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังชะลอตัวในปี 2562
 • ปัจจัยด้านบวก-ปัจจัยด้านลบต่อธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2573 (อีก 10 ปี)
 • อสังหาริมทรัพย์ 4.0 “ รู้ทันตลาดและคู่แข่ง” (Terra Byte)

โดย คุณสุมิตรา วงภักดี MD, TerraBkk.com

14:00 – 14:30น.

การพัฒนาเมือง (SMART CITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROCESS)

 • กรุงเทพฯ จะดีกว่านี้ได้อย่างไร?
 • Smart & Livable City เหตุผลที่ทำไมถึงเกิดเมืองรอง
 • TOD Case study

โดย Cory M. Ticktin, FAIA, RIBA, LEED AP Director at Gensler (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

14.30-15.30น.

Find your risk, Dare to niche สร้างทางเลือกการลงทุนใหม่

 • Rising Leasehold สิทธิการปล่อยเช่าระยะยาว คือตลาดหลักในอีก 10 ปี

โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 • Find Differentiation สร้างทางเลือกการลงทุนใหม่ ไม่ใช่แค่ Copy me too
 • Case study : Wellness Residence
 • Case study : Pet’s lover Residence
 • Case study : Klong-Teuy Central Market
 • Case study : Ekamai Transit Oriented Development: TOD

โดย กลุ่มนิสิต หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

15.30-16.30น.

Technology Disruption

“เทคโนโลยีการก่อสร้างในอนาคต สำหรับ Developer ยุคใหม่”

โดย คุณนคร สายหยุดทอง กรรมการผู้จัดการ Precast Concrete Business บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด

Operation Improvement by Big Data

โดย คุณจิรดิศ สุขเสงี่ยม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ (Builk one group co. ltd)

บรรยากาศในงาน

Close