X Close

ไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง Builk Asia

Jul 24, 2017

"เมื่อ Prop Tech เข้ามามีอิทธิพลในวงการอสังหาริมทรัพย์ ทิศทางของวงการอสังหาฯ กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัวให้ 'ทัน' - ไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง Builk Asia หนึ่งใน Speakers งาน TREA TALKS REAL ESTATE 2017 คือ ผู้ฉายภาพอนาคตนั้นได้ดีที่สุด "

ดูทั้งหมด