TERRABKK รวมพลังอสังหาฯ 5 ภูมิภาค ฝ่าวิกฤตโควิด 19 คุณยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก

Apr 22, 2020

รายละเอียด

คุณยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก

• จังหวัดพิษณุโลก มีการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยทุกภาคส่วนมีความร่วมมือ 

• โควิด 19 เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้ผู้ประกอบการทุกธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ทั้งการวางแผนระยะสั้น กลาง ยาว ให้สอดคล้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

• ยอดการ Walk in ของลูกค้าใหม่ลดลง การขายลดลง มีการปรับตัว ด้วยการไลฟ์สด แนะนำโครงการมากขึ้น 

• สำหรับยอดโอน ตอนนี้ก็ยังมีการทยอยโอนบางส่วน ซึ่งผู้ประกอบการได้มีการพูดคุยกับสำนักงานที่ดินเพื่อขอให้มีการโอนเป็นกรณีไป เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ เสริมสภาพคล่องในช่วงนี้

• Dev. ที่น่ากังวล คือ กลุ่มที่ภาระหนี้เยอะ และกลุ่มที่สร้างสินค้าเสร็จแล้วยังรอขาย หรือขายไม่ได้ กลุ่มนี้ถ้ายังมีหนี้อยู่ อาจจะต้องมีการลดราคาสินค้าเพื่อระบายสต๊อก เสริมสภาพคล่อง หรือควรลดภาระค่าใช้จ่ายให้น้อยลงมากที่สุด 

• หลังจากนี้ผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการพูดคุยกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อขอผ่อนคลาย หรือชะลอภาระหนี้ หรือ ขอ Soft lone ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ 

• ส่วนใหญ่ในพิษณุโลก บ้านแนวราบยังได้รับความนิยมสูง  โดยมีราคาราว 2-3 ล้านบาท ส่วนทาวน์โฮมจะเป็นระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน

• ตอนนี้เป็นโอกาสดีของคนที่อยากซื้อบ้าน เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ อยากเร่งระบายสต๊อก แม้ว่าโครงการจะไม่ได้ติดป้ายโปรโมชั่นลดราคา แต่ลูกค้าก็มีอำนาจต่อรองได้สูง

• ต้องเร่งป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของ โควิด 19 เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้ตามปกติ ซึ่งหากสถานการณ์ยังได้ดีขึ้นภายใน 3 เดือนข้างหน้า คาดว่า ผู้ประกอบการอสังหาฯในจังหวัดพิษณุโลก อาจได้รับผลกระทบหนัก และเกิด NPL

• นโยบายลดค่าโอน-จดจำนอง เป็นนโยบายที่ดี แต่คิดว่าไม่เพียงพอ หลังจากนี้รัฐและธนาคารควรเพิ่มเครื่องมือทางการเงินให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น

• รวมถึงให้เกิด บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ หรือ Non-Bank เพื่อสร้างช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อให้ง่ายขึ้น และลูกค้าก็ไม่ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป โดยอยากให้ดูแนวทางของสินเชื่อในประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวอย่าง

อสังหาฯ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ดูทั้งหมด

X Close