TERRABKK รวมพลังอสังหาฯ 5 ภูมิภาค ฝ่าวิกฤตโควิด 19 คุณปราชญ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่

Apr 22, 2020

รายละเอียด

คุณปราชญ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่

• อสังหาฯ เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบบางส่วน ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ว่าทำสินค้ารับลูกค้ากลุ่มไหน คิดว่าลูกค้ากลุ่มซื้อที่อยู่อาศัยบ้านหลังแรก หลังจากนี้อาจจะมีกำลังซื้อกลับมา หลังจากที่มีการชะลอการตัดสินใจซ้อไปก่อน และส่วนหนึ่งอาจมีการลดขนาดบ้าน ลดงบประมาณในการซื้อให้สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระ

• ในเชียงใหม่ เป็นกลุ่มลูกค้าเรียลดีมาน ส่วนใหญ่นิยมบ้านแนวราบ ไม่ได้ยึดติดแบรนด์มากนัก แต่ให้ความสำคัญกับทำเล วัสดุ คุณภาพของสินค้า ในราคาที่เหมาะสม

• ยอด Walk in ลดลง กว่า 50% จากการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ลูกค้าชะลอการมาดูโครงการ

• DEV. มีการปรับตัว ด้วยการขายผ่านไลฟ์สด เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าที่สนใจในช่วงนี้ไปก่อน

• เดือนนี้ยอดรีเจคเรท สูง เกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของธนาคารเข้มข้นขึ้น ทำให้ลูกค้าจำนวนมากกู้ไม่ผ่าน มีผลอย่างมากกับธุรกิจอสังหาฯ

• คาดว่ากำลังซื้อจะหายไปถึง 2 ไตรมาส จากความเชื่อมั่น และการฟื้นฟูกิจการ ธุรกิจ หลังจากนี้

• มองว่า ผู้ประกอบการอสังหาฯในเชียงใหม่ น่าจะมีการบริหารจัดการสภาพคล่องที่ดี มีการสำรองเงินเพื่อบริหารจัดการธุรกิจต่อไปได้อีก 3-4 เดือนข้างหน้า

• คอนโดฯในเชียงใหม่ที่มีราคาเฉลี่ยสูง เนื่องจาอยู่ในเขตเมือง ที่ราคาที่ดินสูง

• มาตรการ LTV มองว่า ไม่กระทบเยอะ เพราะลูกค้าในเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเรียลดีมานที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง นักลงทุนมีไม่มากนัก

• อยากให้รัฐบาลสนับสนุนคนที่อยากซื้อบ้านหลังแรกให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างรากฐาน

• ตลาดอสังหาฯชาวจีนในเชียงใหม่ ข้อมูลจากเอเจนท์ บอกว่าคนจีนอยากซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบมากขึ้น อยากเสนอให้รัฐฯผ่อนปรนเกณฑ์การเช่าระยะยาวให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยยืดเวลาให้มากกว่า 30 ปี

• ส่วนคอนโดฯ โควตาต่างชาติซื้อเต็มจำนวน แต่ตอนนี้ยังติดปัญหาเรื่องการโอน ที่ยังมีข้อจำกัด เรื่องการเดินทาง การปิดเมือง การควบคุมโรค ส่งผลให้ปีนี้ยอดโอนโควตาต่างชาติลดลง

อสังหาฯ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ดูทั้งหมด

X Close