นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงาน “Bangkok Post Forum 2022 “Thailand Ready: Moving onto the Next Chapter”” ว่าในวันที่ 1 กันยายนนี้ จะมีการเริ่มใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อพิจารณาต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลไปจนถึงสิ้นปี 65 จากปัจจุบันมีการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 20 ก.ย. นี้ เพราะคาดว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบันยังมีความผันผวนอยู่ ซึ่งการออกมาตรการยังต้องพิจารณาหลายส่วน โดยเฉพาะเรื่องรายได้ของรัฐบาล

ซึ่งในช่วง 2-3 เดือนหลังจากนี้ กระทรวงการคลังจะมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นจากราคาน้ำมัน เช่น กลุ่มรถรับจ้าง, มอเตอร์ไซต์รับจ้าง และรถแท็กซี่ที่ใช้แก๊สเอ็นจีวีด้วย รวมถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าที่กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นกัน จากที่ผ่านมามีรัฐบาลได้มีการตรึงราคาค่าไฟฟ้าอยู่แล้ว โดยเป็นการช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจง เน้นกลุ่มฐานรากที่ได้รับผลกระทบเป็นหลัก

สำหรับหนี้สาธารณะของไทยในเดือนกรกฎาคม 65 อยู่ที่ 60.75% ปัจจุบันยังอยู่ใกล้เคียงกับกรอบเดิม ที่ 60%  สะท้อนว่ารัฐบาลยังบริหารงานภายใต้วินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับการขยายเพดานการก่อหนี้ตาม มาตรา 28% ที่ได้ขยายเพดานเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 35% ต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้รัฐบาลสามารถเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ ผ่านโครงการประกันรายได้ อย่างไรก็ดีเมื่อนำงบประมาณชำระหนี้ที่ตั้งไว้ในงบประมาณปี 66 มาชำระคืนได้ จะทำให้สัดส่วนหนี้ลงมาอยู่ที่ 30%