สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเป้าส่งออกปี 65 โต 6-8% จากเดิมที่คาดโต 5.8% จับตาปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ สงครามยูเครน-รัสเซีย ที่อาจมีผลต่อการส่งออกในช่วงท้ายของปีนี้

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า สรท. คาดการณ์การส่งออกรวมปี 2565 ทั้งปีที่ 6-8% โดยเป็นการปรับคาดการณ์เพิ่มขึ้นที่จากเดิมที่คาดว่าจะโต 5.8% มีปัจจัยบวกที่จะหนุนให้การส่งออกโตได้มาจาก ค่าเงินบาทที่ 34 บาทต่อเหรียญสหรัฐ  ราคาวัตถุดิบไม่ผันผวนส่วนน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 100-115 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

แต่ต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญในปี 2565 โดยเฉพาะสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อโลกที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง IMF คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2565 ประเทศพัฒนาแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 6.6% และประเทศเกิดขึ้นหรือประเทศกำลังพัฒนาอยู่ที่ 9.5%, ราคาพลังงานทรงตัวในระดับสูง จากสถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อ, สถานการณ์ค่าระวางขนส่งสินค้าทางทะเลยังทรงตัวในระดับสูงและเริ่มมีการปรับลดลงในหลายเส้นทาง แต่พบว่าค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวน ขณะที่ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบขาดแคลนและราคาผันผวน แม้ว่าบางประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการทางภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อคลายความตึงตัวของราคาขายในประเทศที่ปรับสูงขึ้นจากผลกระทบเงินเฟ้อ และหลายประเทศเริ่มมองหาความร่วมมือด้านความมั่นคงในเชิงห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น

สำหรับการส่งออกเดือนมิถุนายน 2565 กับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) พบว่า มีมูลค่า 26,553.1ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 11.9% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 907,286 ล้านบาท ขยายตัว 22.7% (เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัย พบว่าการส่งออกในเดือนมิถุนายนขยายตัว 10.4%)

 ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 28,082.3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 24.5% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 971,481 ล้านบาท ขยายตัว 36.3% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2565 ขาดดุลเท่ากับ 1,529.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 64,195 ล้านบาท

 

ส่วนการส่งอออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า ส่งออกรวมมูลค่า 149,184.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12.7% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 4,945,248 ล้านบาท ขยายตัว 23.1% (เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัย พบว่าการส่งออกในช่วงมกราคม - มิถุนายนขยายตัว 9%) ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 155,440.7ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 21% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 5,223,277 ล้านบาท ขยายตัว 32% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือนมกราคม - มิถุนายนของปี 2565 ขาดดุลเท่ากับ 6,255.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 278,029 ล้านบาท